Controale, de la șanțuri, până la schele!


Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Caraș-Severin au anunțat, recent, că, față de alte sectoare de activitate, datorită complexităţii şi tehnologiilor specifice, riscul de accidentare e de două ori mai mare pentru lucrătorii din sectorul construcţiilor, iar riscul de deces este chiar de trei ori mai ridicat.

Numărul de accidente de muncă înregistrat şi gravitatea acestora au constituit factorul determinant în luarea, de către ITM, a deciziei de a continua şi intensifica acţiunile de monitorizare şi verificare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care sunt implementate de către angajator, la locul de muncă, măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă.

Astfel, în perioada 1 mai-30 noiembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin va desfăşura acţiuni de control în cadrul Campaniei naţionale de combatere a riscurilor de căderi de la înălţime şi surpări de maluri pe şantiere fixe şi mobile.

Grupul-ţintă al acestor acțiuni îl constituie angajatorii şi lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, privind utilizarea echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii.

Anterior declanşării acţiunilor de control, în lunile martie-aprilie, au fost organizate la sediul inspectoratului sesiuni de conştientizare pentru principalii actori din acest domeniu, au mai informat reprezentanții ITM Caraș-Severin.

Vor fi verificaţi cu prioritate angajatorii din construcţii, de pe şantierele temporare şi mobile unde se desfăşoară lucrări de săpături şi lucrările de construcţii unde se utilizează schele.

Mădălina DOMAN