Constituţia, „verificată” de 162 de ori în 2014


Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi-a prezentat, recent, bilanţul activităţilor depuse în anul 2014.

Astfel, cu privire la asigurarea aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative, s-au efectuat un număr de 162 verificări pe diferite domenii, cum ar fi fenomene meteorologice, avizarea situaţiei financiare privind execuţia bugetară pentru unele servicii publice deconcentrate, prin intermediul a şapte comisii mixte de control, constituite în temeiul legii, prin Ordin al prefectului, din instituţiile competente în fiecare domeniu verificat în parte. Au fost elaborate şase proiecte de Hotărâri de Guvern vizând în special alocări de sume pentru diferite calamităţi, preluarea/transferul de imobile de la autorităţile centrale spre cele locale etc. Urmare a demersurilor efectuate, au fost distribuite 12 microbuze tip 16+1 destinate transportului elevilor din 12 localităţi rurale, şi a fost alocată suma de 9.224.000 de lei pentru 38 localităţi, în vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de inundaţii. (B. Meteş)