Consiliul Judeţean a echilibrat bugetele locale


În ultimele zile ale anului trecut, Consiliul Judeţean Caraş-Severin s-a întrunit în şedinţă extraordinară, pentru a adopta Hotărârea privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20 la sută din sumele defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5 la sută din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2014 şi estimări pentru perioada 2015-2017.

Pentru anul 2014, a fost repartizată suma de 18.139.000 de lei (181,39 miliarde de lei vechi), din care 10.172.000 de lei au reprezentat sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, iar 7.967.000 de lei au fost cote defalcate din impozitul pe venit. La repartizarea banilor, s-a ţinut cont de prevederile legale privind asigurarea fondurilor necesare plăţii cu prioritate a arieratelor înregistrate de primării, în ordinea cronologică a vechimii acestora, precum şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

Astfel, pentru anul în curs, Reşiţa a primit în total 3,8 milioane de lei (1,646 milioane de lei din sume defalcate din TVA şi 2,153 milioane reprezentând cote din impozitul pe venit), municipiului Caransebeş i-au fost repartizate 1,8 milioane de lei (1 milion, respectiv 800.000 de lei), Anina a primit 600.000 de lei, Băile Herculane 1,2 milioane de lei, Bocşa 500.000 de lei, Moldova Nouă 630.000 de lei, Oraviţa 1,25 milioane de lei, iar Oţelu Roşu 540.000 de lei.

La nivelul comunelor, situaţia se prezintă în felul următor: Băuţar 255.000 de lei, Brebu 200.000 de lei, Ezeriş 192.000 de lei, Păltiniş 100.000 de lei, Bucoşniţa, Fârliug, Glimboca, Obreja, Slatina-Timiş, Teregova şi Turnu Ruieni – câte 50.000 de lei, Rusca Montană 57.000 de lei, Sacu 78.000 de lei, iar Constantin Daicoviciu şi Zăvoi nu au primit niciun leu.

În ceea ce priveşte exerciţiile bugetare 2015-2017, au fost realizate estimări ale cotei de 20 la sută din sumele defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi ale cotei de 18,5 la sută din cotele defalcate din impozitul pe venit, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor estimate având un caracter orientativ în fundamentarea de către autorităţile administraţie publice locale a necesarului de fonduri pentru finanţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare locală, care necesită cofinanţare locală.

Prin urmare, pentru perioada 2015-2017, Reşiţa a primit în total 858.000 de lei (278.000 de lei pentru 2015, 286.000 pentru 2016 şi 294.000 pentru anul 2017), Caransebeşul 829.000 de lei (268.500 de lei pentru 2015, 276.000 pentru 2016 şi 284.500 de lei pentru 2017), iar Anina, Băile Herculane, Bocşa, Moldova Nouă, Oraviţa şi Oţelu Roşu, câte 603.000 de lei fiecare.

În ceea ce priveşte comunele, toate primăriile au primit, fără excepţie, suma de 456.000 de lei, repartizată astfel: câte 148.500 de lei pentru 2015, 152.000 de lei pentru 2016 şi 155.500 de lei pentru 2017.

Principalele surse de finanţare nerambursabilă accesate de unităţile administrativ-teritoriale sunt Măsura 125 – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, Măsura 313 – „Îmbunătăţirea activităţilor turistice” şi Măsura 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”.

„Am încercat să acoperim cât mai mult din arierate şi eu estimez că am reuşit undeva la 75 la sută din arieratele înregistrate în acest moment în Caraş-Severin. Am finanţat, cu precădere, primăriile care aveau proiecte europene şi datorii pe aceste proiecte şi perspectiva cofinanţării acestor proiecte în anul 2014. A fost o împărţire total nepolitică, aş spune, pe trei criterii clare şi pertinent alese. Achitarea arieratelor înseamnă reîntoarcerea unei importante finanţări în bugetul naţional şi posibilitarea refinanţării unităţilor administrativ-teritoriale”, a declarat, la sfârşitul şedinţei, Sorin Frunzăverde, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Sonia BERGER