Get Adobe Flash player

COMUNICAT

 Începând cu 1 ianuarie 2011, Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, cu participarea Administraţiei Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei şi a Administraţiei Parcului Naţional Călimani, este partener în implementarea proiectului „GREEN-MOUNTAIN” A sustainable development model for Green Mountain Areas within the South East Europe Transnational Cooperation Programme, cod: SEE/B/0012/2.3/X, proiect finanţat din fonduri europene prin Programul Sud-Est European (SEE).

Programul Sud-Est European (SEE) reprezintă una dintre cele mai importante surse de finanţare pentru sectorul de mediu şi se implementează simultan în diferite ţări ale Europei de Sud-Est. Programul cuprinde 4 Axe Prioritare, dintre care Axa 2 – cu o valoare totală de 53,7 mil. euro este destinată protecţiei şi îmbunătăţirii mediului înconjurător. Proiectul a fost propus de Administraţia publică locală a provinciei Macerata din Italia – în calitate de lider de proiect. Numărul total al partenerilor cooptaţi este de 9, aceştia provenind din: Austria, Ungaria, Bulgaria, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Slovacia şi Grecia. Lansarea oficială a proiectului a avut loc în luna mai 2011 în Italia, la Macerata, iar durata de implementare este de 36 de luni.

Ca rezultate ale proiectului, s-a avut în vedere realizarea unui model comun de management integrat al dezvoltării durabile, prin conceperea unui număr de 9 planuri de management pentru fiecare ţară parteneră din cadrul proiectului, a unei platforme online destinate informării şi comunicării, precum şi constituirea unei reţele intercomunitare montane (Mountain Network).

Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei a fost ales în cadrul acestui proiect ca un etalon semnificativ al posibilităţilor privind dezvoltarea durabilă zonală, generatoare de resurse financiare sustenabile pentru comunităţile locale.

În data de 13 decembrie a.c., la Băile Herculane, în cadrul activităţii 5.3 Mainstreaming workshops” a fost organizat un atelier de lucru la care au partcipat ca invitaţi din partea publicului reprezentanţi ai diverselor categorii de factori locali interesaţi: societăţi comerciale, organizaţii non-guvernamentale, instituţii de învăţamânt de diferite nivele, operatori de turism, primării, oameni de presă, localnici, administratori de fond forestier s.a. Tema sub care s-a desfăşurat atelierul a fost „Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei – vector al dezvoltării zonelor montane”.

Scopul acestui workshop a fost acela de a informa participanţii, mass-media, publicul cât mai larg din zona Parcului, dar mai ales politicienii şi factorii de decizie responsabili cu gestionarea zonelor montane, asupra rezultatelor concrete ce se aşteaptă de pe urma implementării unui model comun de management durabil, adoptat la nivelul regiunilor celor 9 parteneri din proiect. Pornind de la necesităţile concrete de dezvoltare identificate în rândul comunităţilor montane, trecute prin filtrul raţional al gestionării durabile a resurselor şi al conservării identităţii culturale şi tradiţiilor, activităţile înscrise în planurile de management montan vor trebui să devină obiective asumate de către factorii decizionali şi politici în măsura în care doresc să obţină susţinerea publică în zonă. În acest fel, se poate previziona o acceptare moratorie a bunelor practici de management al teritoriilor montane, cu armonizarea aspectelor relativ antagonice referitoare la latura economică şi cea de conservare şi sustenabilitate a activităţilor locale.

Workshop-ul a fost structurat în sensul evidenţierii avantajelor prezenţei Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei pentru comunităţile locale:

1.     Identificarea intereselor de dezvoltare pe categorii de factori interesaţi.

2.     Identificarea intereselor comune între factorii interesaţi convergente cu strategia de management a Administraţiei Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei.

3.     Elaborarea unui plan de lucru pentru managementul participativ:

           3.a.      Participarea – elemente generale;

           3.b.      Managementul forestier participativ;

           3.c.      Managementul vizitatorilor;

           3.d.      Managementul participativ al valorilor de mediu şi socio-culturale.

Traducere
Slovensky Med
Ultimele articole
Servicii deratizare Transal Urbis


Servicii Transal Urbis