Comment Decrire un Hexagone, la Constantin Daicoviciu


Proiectul cultural „Comment Decrire un Hexagone” (Cum să descrii un hexagon) este integrat în formele de activitate ale celor două asociaţii de prietenie şi colaborare, cu o vechime de 25 de ani, dintre Montrevel-en-Bresse, din Franţa, şi Constantin Daicoviciu, reprezentate de C.S.I. Montrevel-en-Bresse şi Primăria comunei cărăşene.

Ideea proiectului este o urmare firească a frumoasei experienţe din anul 2012, când s-a efectuat o vizită în Franţa, la Montrevel-en-Bresse, cu diverse puncte de interes profesional, printre care şi un grup de 16 elevi angrenaţi în realizarea unui spectacol de teatru, în limba franceză, pornind de la o povestire a lui Petre Ispirescu. Succesul elevilor români pe scena sălii de spectacole din Montrevel-en-Bresse – dar şi pe scenele din Sacu şi Maciova – a fost un imbold pentru cele două asociaţii în a promova limba şi civilizaţia franceză cu mai multă asiduitate în rândul elevilor care studiază limba lui Moliere în comuna Constantin Daicoviciu şi în alte localităţi din apropiere.

După discuţii informale cu partea franceză – Jocelyne Wlassewitch, Annie Mignot, Bernard Fonteneau, şi română – primarul Daniel Boambeş –, profesorii Petru Băloni, Roxana Maniu şi Doru Maniu au creat, în funcţie de condiţiile concrete ale proiectului, un plan de studiu al limbii şi culturii franceze adresat tinerilor elevi, care a fost supus analizei partenerilor din C.S.I. Montrevel-en-Bresse şi Primăriei Constantin Daicoviciu, pentru a găsi sprijinul necesar, moral şi material. Astfel, Primăria comunei cărăşene a pus la dispoziţia proiectului o clasă de la Şcoala generală din localitate, iar C.S.I. a trimis câteva zeci de cărţi utile învăţării şi dezvoltării studiului limbii franceze.

Cursul se adresează tuturor elevilor care doresc să dobândească cunoştinţe în plus faţă de cele predate la orele de şcoală, se desfăşoară în ziua de sâmbătă, cu excepţia perioadei de vacanţă şcolară, nu impune nicio obligativitate materială sau fizică, în sensul de impunere a prezenţei din partea elevului. În schimb, pentru cursanţii frecvenţi şi dedicaţi învăţării celor predate, partea franceză şi-a arătat disponibilitatea şi bucuria de a-şi oferi bunele oficii în a-i invita într-o vizită de zece zile în Franţa, în luna iulie.

Finalitatea acestui curs constă în realizarea unui spectacol în limba franceză, care se doreşte a fi prezentat în trei locaţii diferite, lecţii deschise cu elevii români şi elevii francezi, cunoaşterea valorilor culturale şi spirituale ale comunităţii din Montrevel-en-Bresse şi din împrejurimi.

Desigur, punctul foarte important al proiectului – deplasarea în Franţa – va fi un prilej de bucurie şi noi descoperiri pentru tinerii din comuna Constantin Daicoviciu, o ocazie de a aprofunda limba şi cunoştinţele despre civilizaţia franceză, schimburile culturale dintre cele două comunităţi înfrăţite, precum şi posibilitatea de a se închega noi prietenii între tinerii actori ai proiectului, prietenii ce pot dăinui peste ani.

Bianca METEŞ