Centru de informare turistică la Băuţar – primul pas


În ultima şedinţă de Consiliu local, aleşii comunei Băuţar au aprobat, printre alte proiecte de hotărâre, şi pe cel referitor la accesarea de fonduri nerambursabile FEADR, acordate pe Măsura 313 – ,,Încurajarea activităţilor turistice”. Accesarea banilor se va face pentru proiectul integrat intitulat ,,Înfiinţare Centru local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Băuţar, judeţul Caraş-Severin”. Perioada de realizare a acestei investiţii – extrem de oportună pentru comună, care numără 2.829 de locuitori – este de doi ani, respectiv 2011-2012. În acest sens, Consiliul Local Băuţar urmează să suporte cheltuielile de mentenanţă şi gestionarea investiţiei integrate, pe o perioadă de cel puţin cinci ani din momentul în care obiectivul este dat în exploatare, precum şi să asigure utilizarea spaţiului în care se va amenaja Centrul, exclusiv pentru activitatea acestuia. De asemenea, tot Consiliul local trebuie să asigure doi angajaţi calificaţi – un agent de turism şi un ghid –, care vor deservi acest Centru. (S. Berger)