Cazierul judiciar – la Poliţia Caransebeş


Persoanele fizice fără antecedente penale din municipiu pot obţine de acum cazierul juridic şi de la Poliţia Caransebeş. Programul de lucru este în fiecare zi de luni, marţi, miercuri şi joi, între orele 9 – 11.

Persoanele care au antecedente penale şi persoanele juridice îşi pot procura cazierul judiciar, în continuare, doar de la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.

Pentru eliberarea cazierului judiciar, cererea se depune de către persoana fizică, personal, la unitatea de poliţie de la locul de naştere, domiciliu sau reşedinţă, însoţită de un timbru fiscal în valoare de doi lei, chitanţă eliberată de Trezorerie privind achitarea taxei pentru cazier, în valoare de 10 lei, cartea sau buletinul de identitate.

Pentru persoanele născute în România şi fără antecedente penale, certificatele de cazier se eliberează pe loc, pentru persoanele cu antecedente penale – în termen de cel mult trei zile, ca şi pentru cei născuţi în alte state.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin Misiunile diplomatice sau Oficiile consulare ale României. Certificatul de cazier judiciar pentru persoanele fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor în vigoare. Astfel, în ţară, aceste documente se pot solicita numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public, în străinătate – pe baza unei procuri autentificate prin Misiunile diplomatice sau Oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga, din 5 noiembrie 1961, este suficient să fie aplicată apostila.

Carmen SENCO