Cardul de sănătate poate sta neactivat cu anii…


Reprezentanţi ai conducerii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au precizat recent că nu este necesar ca o persoană să meargă special la medic pentru iniţializarea Cardului de sănătate, această operaţiune putându-se face odată cu acordarea primului serviciu medical. Cu alte cuvinte, asiguraţii pot păstra cardul neactivat şi un an sau doi, dacă nu au nevoie să meargă la medic.

Persoanele care nu doresc să utilizeze Cardul de sănătate din motive religioase sau de conştiinţă, pot primi o adeverinţă cu valabilitate de trei luni, care va înlocui cardul şi care va fi eliberată, la cerere, de Casele de asigurări de sănătate. De asemenea, cei care până la 1 mai nu au intrat în posesia Cardului de sănătate vor beneficia de servicii medicale în baza unei adeverinţe eliberate de Casa de asigurări de sănătate. În cazul în care asiguraţii constată nereguli privind utilizarea cardului, aceştia pot face reclamaţii la numărul de telefon înscris pe acesta. Orice card eliberat ulterior, în cazul în care originalul a fost pierdut sau deteriorat, îl va costa pe posesorul de drept 15 lei.

Conform reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe card nu va fi trecută nicio dată medicală decât dacă pacientul doreşte acest lucru. (B. Meteş)