Cardul de sănătate, de-acum chiar obligatoriu!


Conform legii, începând cu data de 1 septembrie, Cardul Naţional de Sănătate este unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asiguraţii cu vârsta de peste 18 ani.

Asiguraţii care nu au intrat încă în posesia cardului pot să verifice dacă li s-a emis acest document prin accesarea serviciului pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, la adresa www. cnas.ro/page/verificare-asigurat, sau pe adresele Caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află. De menţionat că persoanele cărora până la această dată nu li s-a emis cardul vor putea beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia“, a spus Mirela Zeman, director relaţii contractuale cu atribuţii de preşedinte al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin.

De asemenea, asiguraţii care au pierdut sau au deteriorat cardul de sănătate pot solicita eliberarea unui document duplicat de la sediul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate. Solicitarea se va face în scris, prin depunerea unei cereri, urmând apoi ca asiguratul să plătească contravaloarea noului card şi să suporte cheltuielile de distribuire prin servicii poştale, în sumă de 15,5 lei. Până la primirea noului card, asiguraţii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverinţe care are o valabilitate de 60 de zile. Pe de altă parte, asiguraţii care, din motive personale sau religioase, refuză utilizarea cardului trebuie să depună o cerere la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, în care vor menţiona motivele refuzului şi vor restitui cardul în cazul în care l-au primit. Pentru aceşti asiguraţi, accesul la serviciile medicale se va face în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate, cu termen de valabilitate de trei luni.

În cazul tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani, acestora urmează să li se tipărească carduri de sănătate, imprimarea cardurilor fiind, de altfel, un proces continuu. „Din cele 320.480 de carduri tipărite pentru asiguraţii noştri, aproape 300.000 au fost distribuite prin Poşta Română. La rândul ei, aceasta ne-a returnat 20.789 de astfel de documente. Dintre acestea, am predat medicilor de familie 9.308 bucăţi, în timp ce 1.653 au fost ridicate direct de către asiguraţi, de la sediul instituţiei noastre. La noi au mai rămas un număr de 9.828 de carduri, dintre care 4.690 sunt pentru persoanele care între timp au decedat şi alte 5.138 pentru cele fără medic de familie, care nu s-au prezentat pentru ridicarea lor. Totodată, la sediul instituţiei noastre se mai regăsesc alte 622 de carduri, dintre cele 806 primite spre distribuire de la Casa Specială a Angajaţilor din Apărare, Ordine Publică şi Autorităţi Judecătoreşti“ , a mai spus Mirela Zeman.

Bianca METEȘ