Călătorie prin Constelaţia Meseriilor


Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin a organizat, recent, Seminarul judeţean cu tema „Universul elevilor – constelaţia meseriilor”, ce se desfăşoară în cadrul proiectului „Consiliere şi orientare pentru o viitoare angajare”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea corelării aspiraţiilor elevilor cu oferta educaţională şi cu cererea de pe piaţa muncii.

Cu acest prilej, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin a avut loc şi un concurs pe trei secţiuni, şi anume, eseu, desen şi postere, la care şi-au înscris lucrările peste 60 de elevi din unităţi de învăţământ din Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa, Oţelu Roşu, Mehadia, Bozovici, Teregova şi Prigor.

Concursul face parte dintr-o serie de acţiuni desfăşurate în cadrul acestui proiect, fiind gândit ca o modalitate de a valorifica ceea ce au lucrat elevii din grupul-ţintă, respective cei din calasele a VIII-a şi a XII-a, în atelierele şcolare.

Tot zilele trecute, a fost finalizată şi broşura „Admitere”, aferentă judeţului Caraş-Severin, dar şi Mehedinţi, în 8.000 de exemplare, care vor fi distribuite elevilor.

Proiectul „Consiliere şi orientare pentru o viitoare angajare” este derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi şi îşi propune consilierea unui număr total de 6.000 de elevi, din judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi, apoi crearea unei reţele de consiliere şi orientare profesională pentru cele două judeţe partenere şi a unei platforme virtuale comune, realizarea unui ghid de consiliere pentru diriginţi şi consilierii şcolari, precum şi materiale informative pentru elevi, părinţi şi partenerii sociali.

Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, din Fondul Social European, Axa Prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Bianca METEŞ