Bolile cronice, în creştere, în Caraş-SeverinÎn ultima şedinţă a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin au prezentat o analiză a dinamicii bolilor cronice în perioada 2012-2019.
În document se specifică faptul că sunt considerate boli cronice toate acele afectări ale stării de sănătate care nu pot fi îndepărtate total și care, printr-una sau mai multe manifestări ale lor, au o evoluție trenantă, de durată. În decursul timpului, evoluția unei boli cronice poate lua aspecte de acutizare, prin apariția unor episoade clinice, în care boala se manifestă ca și cum ar fi o afecțiune acută.
Pe durata întregului interval analizat, s-a constatat persistența pe primele locuri a acelorași afecțiuni, respectiv HTA și cardiopatii ischemice, urmate îndeaproape de diabetul zaharat, primele două depășind împreună 60% din totalul bolilor cronice de pe primele zece locuri, iar toate trei depășind 70% din totalul acestora.
Ceea ce se poate observa de la prima privire este creșterea importantă a afecțiunilor caracteristice preponderent vârstelor înaintate, respectiv bolile cerebro-vasculare și bolile pulmonare cronice obstructive.
Acest fenomen poate fi explicat prin creșterea ponderii persoanelor vârstnice în rândul populației generale (prin fenomenele demografice de îmbătrânire a populației și de scădere a sporului natural), creșterea accesibilității serviciilor medicale, în special a celor de investigație medicală și diagnosticare, precum şi prin multiplicarea și modernizarea metodelor de investigație și diagnosticare (aparatură și echipamente moderne).
În document se mai arată că este, de asemenea, vizibilă o creștere importantă a cazurilor de boli și tulburări mintale (creștere cu 97,42%), de altfel cea mai importantă creștere în cadrul întregului grup de boli cronice. Explicațiile acestui fenomen pot fi multiple, iar identificarea lor exactă ar necesita o investigație amănunțită, atât medicală cât și sociologică, dată fiind corespondența între condițiile de viață și starea psihică a unei persoane.
În lipsa acestei investigații, realizatorii studiului avansează câteva ipoteze, notând că fenomenul are următoarele cauze: îmbătrânirea populației, creșterea stresului psihic la care este supusă populația, din motive preponderent social-economice, şi scăderea inhibiției tradiționale privind accesarea serviciilor psihologice și psihiatrice.
„Cu toate progresele medicale și tehnice ale ultimilor ani, observăm că tendința de evoluție a tuturor bolilor cronice analizate este de a crește. Cele mai probabile și mai importante cauze par a fi aceea a îmbătrânirii populației, precum și creșterea accesului la servicii medicale. Direcția de Sănătate Publică a Județului Caraș-Severin va continua monitorizarea evoluției acestor boli, precum și răspunsul sistemului de sănătate la această evoluție”, se mai arată în informare.
Mădălina DOMAN