A început depunerea cererilor pentru acordarea a 100 de euro/ha, pentru sectorul vegetalFermierii vor primi o subvenție de 100 euro/ha dacă dețin minimum un hectar de teren agricol și au depus cererea de plată la APIA în campania 2023.
Perioada de depunere a cererilor la Centrele locale și județene APIA este din 29 ianuarie până în 8 martie 2024, inclusiv.
Beneficiarii schemei de sprijin sunt agricultorii care se dedică producției primare de produse agricole vegetale și sunt înregistrați atât în Registrul Agricol, cât și în Registrul Unic de Identificare.
Lista actualizată a beneficiarilor:
1. Producători agricoli persoane fizice;
2. Producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
3. Producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare;
4. Organismele/Organizațiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare.
Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprindere beneficiară nu poate depăși echivalentul în lei a 280.000 de euro.
Plata se efectuează până la data de 30 iunie 2024, iar Guvernul a alocat, din bugetul Ministerului Agriculturii, suma de 1.200.000.000 de lei pentru plata acestui ajutor de stat.
Continuăm să fim alături de fermierii români și de dezvoltarea agriculturii românești.
Deputat
Romulus-Marius DAMIAN
Circumscripţia Electorală Nr. 11 Caraş-Severin