Augustin Pop Bociat, învățătorul deputatFiul preotului Andrei Pop Bociat (1847-1911) din Băuțarul Superior (paroh 1874-1911), învățătorul Augustin Pop Bociat s-a născut în comuna Băuțar, la data de 8 ianuarie 1875.
A urmat școala primară în satul natal și în Haţeg, pentru ca mai târziu să urmeze cursurile Preparandiei Greco-Catolice din Oradea. A fost învățător în Bucova, apoi în Mintia, înainte de Unire, iar ulterior în Vulcan, Băcia, Bârcea Mică, Batiz.
A fost deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, organismul legislativ reprezentativ al ,,tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească”, cea care a adoptat hotărârea privind Unirea Transilvaniei cu România, la 1 Decembrie 1918. Ca deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, a fost delegat al Cercului Electoral Deva.
S-a pensionat în anul 1935, după 40 de ani de serviciu ca dascăl. A fost un bun educator, desfăşurând o bogată activitate în satele unde a fost învățător. A fost căsătorit cu Eugenia Degan (1884-1977), având trei fete – Viorica, învățătoare, căsătorită cu învățătorul Eugen Voicu, Eleonora, învățătoare, căsătorită cu învățătorul Aurel Panțuru, și Valeria-Septimia, contabilă, căsătorită cu profesorul Victor loan Oprişiu, toti stabiliți în Deva. A trecut la Domnul în anul 1937, în Deva, unde este înmormântat.
Pr. Romulus FRÎNCU