Au început lucrările de modernizare a iluminatului public în comuna ZăvoiÎn contextul actual al creșterii prețului la energia electrică, la nivelul comunei Zăvoi s-a reușit implementarea unui proiect, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), ce vizează o reducere a cheltuielilor bugetare locale, prin modernizarea sistemului de iluminat public existent, în toate localitățile componente ale comunei.
Proiectul a fost demarat în vara anului trecut, când, la inițiativa primarului Doru Iustin Cîrdei, a fost adoptată, de către Consiliul Local al comunei Zăvoi, Hotărârea Nr. 93/25.06.2020, prin care s-a aprobat participarea comunei la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, prin depunerea proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin, prin programul AFM privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”.
Scopul principal al proiectului este îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a înlocuirii corpurilor de iluminat existente, având un consum ridicat de energie electrică, cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea unor sisteme de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregii comune. De asemenea, prin implementarea acestui proiect se urmărește, pe de o parte, scăderea consumului anual de energie primară în sistemul de iluminat public, iar pe de altă parte este vizată scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră.
Valoarea totală a investiției se ridică la 1.224.974,10 lei, din care 900.000 de lei reprezintă suma finanțată de către Administrația Fondului pentru Mediu, iar diferența de 324.974,10 lei o reprezintă contribuția proprie a comunei Zăvoi.
Mai merită menționat faptul că, în luna februarie, au fost încheiate procedurile de achiziție a lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public stradal din comuna Zăvoi, ulterior fiind semnat contractul de execuție cu operatorul economic a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare, iar termenul de execuție a lucrărilor contractate a fost convenit pentru o durată de cinci luni.
Marţi, 29 martie, au fost demarate lucrările de înlocuire a corpurilor de iluminat public stradal, existente în localitățile componente ale comunei Zăvoi, cu noile corpuri de iluminat cu LED, primele operațiuni fiind efectuate în satul Voislova.
Firuț MIHUȚ