Apostilele eliberate de Instituţia Prefectului, vizualizate online


Ministerul Afacerilor Interne va dezvolta un serviciu administrativ informatic pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, necesar vizualizării online a datelor referitoare la apostilele eliberate de Instituţiile prefectului din România, printr-un proiect cu finanţare europeană. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului, derulează, încă de luna trecută, proiectul intitulat „Sistem interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către Instituţiile prefectului pentru actele oficiale administrative”, cod SIMS 31493, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Societăţii Informaţionale.

Proiectul are o valoare totală de peste două milioane de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de aproape 1,7 milioane de lei. Acesta se implementează în municipiul Bucureşti şi în toate municipiile reşedinţă de judeţ, la sediul M.A.I. şi la sediile Instituţiilor prefectului, pe o durată de şase luni.

Prin implementarea proiectului, Ministerul Afacerilor Interne îşi propune dezvoltarea unui serviciu administrativ informatic pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, necesar vizualizării online a datelor referitoare la apostilele eliberate de Instituţiile prefectului din România. Aceasta se va realiza prin asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice folosite de Instituţiile prefectului pentru eliberarea apostilei, prin crearea unei baze de date centralizate a M.A.I., actualizată în timp real de către Instituţiile prefectului, care să furnizeze online informaţii privind actele oficiale administrative pentru care s-a eliberat apostila, prin operaţionalizarea unui sistem TIC eficace şi securizat de verificare a apostilelor eliberate, precum şi prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale persoanelor responsabile cu gestionarea bazei de date şi cu operarea înregistrărilor. Noul serviciu va oferi posibilitatea consultării în timp real, prin mijloace electronice, a bazei de date centralizate, şi verificării autenticităţii actelor oficiale administrative pentru care cele 42 de Instituţii ale prefectului eliberează apostila, în conformitate cu obligaţiile internaţionale asumate de România.

De implementarea proiectului vor beneficia în primul rând persoanele interesate să verifice autenticitatea unei apostile emise de Statul Român (angajatori, mediu de afaceri, autorităţi şi instituţii publice, instituţii de învăţământ etc., din statele semnatare ale Convenţiei de la Haga), în contextul globalizării pieţei forţei de muncă şi a liberei circulaţii a persoanelor şi serviciilor. Totodată, beneficiari ai proiectului vor fi şi cele 42 de Instituţii ale prefectului care vor efectua înregistrările în baza de date centralizată sau care vor dori să obţină informaţii despre alte apostile eliberate în România, prin 88 de angajaţi ai acestora şi ai M.A.I., care vor fi instruiţi pentru a opera sistemul.

Mădălina DOMAN