ANUNŢ MEDIUInspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, titular al proiectului „Construire turn metalic de comunicaţii – COD: CAS-REP-111”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în cadrul procedurii de evaluare adecvată: fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire turn metalic de comunicaţii – COD: CAS-REP-111”, propus a fi amplasat pe teritoriul comunei Băuţar.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.