Anul viitor, caransebeşenii vor fi impozitaţi ca şi în 2018


Consilierii locali caransebeşeni au aprobat, în şedinţa de la sfârşitul lunii noiembrie, proiectul de hotărâre care stabileşte impozitele şi taxele locale pe raza municipiului, inclusiv în satul Jupa, pentru 2019, la nivelul celor din 2018.

Aceeaşi hotărâre mai prevede că, în cazul achitării până în data de 31 martie, atât în cazul impozitului pe clădiri, cât şi al celui pe teren sau pe mijloacele de transport, persoanele fizice şi juridice beneficiază de o reducere de 10 la sută din suma datorată.

De asemenea, se mai arată în hotărâre, persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al Consiliului local, în termen de 30 de zile de la data structurii de afişaj. Depunerea peste termen a acesteia constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280, la 1.116 lei.

În ceea ce priveşte taxele speciale destinate funcţionării unor servicii publice locale, enumerăm în continuare câteva dintre cele mai importante. Astfel, la Compartimentul Impozite şi Taxe, taxa pentru eliberarea în regim de urgenţă a certificatelor de atestare fiscală (eliberate în maximum 24 de ore de la depunere dintr-o zi lucrătoare): pentru persoane fizice – 16 lei; pentru persoane juridice – 21 lei; la Biroul Relaţii cu Publicul: taxa pentru realizarea de copii de pe documentele solicitate de petenţi – 0,50 lei/pagină; la Compartimentul Autorizări, Transport Local şi Control Comercial: taxă eliberare duplicat autorizaţie de funcţionare agenţi economici – 10 lei; taxă de eliberare a autorizaţiei de transport – 100 lei; taxă de eliberare a autorizaţiei taxi – 100 lei; taxă de eliberare a autorizaţiei pentru dispecerat – 100 lei; taxă pentru înlocuirea autoturismului – 50 lei; taxă pentru duplicatul după autorizaţia de transport sau după autorizaţia de taxi, autorizaţia de dispecerat – 10 lei; taxă pentru obţinerea cazierului profesional – 10 lei; taxă pentru modificarea autorizaţiei de transport sau a autorizaţiei taxi, autorizaţia de dispecerat – 10 lei; taxă pentru eliberare contract de delegare a gestiunii la Serviciul de transport în regim de taxi – 10 lei; taxă înregistrare tractor – 150 lei; taxă înregistrare remorcă – 80 lei; taxă înregistrare căruţă – 100 lei; taxă înregistrare moped – 100 lei; taxă înregistrare utilaj – 150 lei; taxă înregistrare ATV – 200 lei; taxă redevenţă de 100 lei/vehicul/an la atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi; taxă pentru eliberarea unui nou certificat de înregistrare în locul celui pierdut cu menţiunea aceloraşi date referitoare la proprietar – 15 lei; taxă viză anuală privind înregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării şi care se deplasează pe căile rutiere din municipiul Caransebeş – 10 lei; taxă radiere – 10 lei; taxă de preschimbare – 20 lei.

Bianca METEŞ