La Zăvoi, Pământ puţin, cerere mare


Printre alte proiecte de hotărâre aprobate în ultima şedinţă de consilierii locali din Zăvoi se numără şi cel privind stabilirea încărcăturii de animale pe hectar ce vor fi luate în calcul la aprobarea suprafeţelor de teren ce urmează să fie arendate crescătorilor din comună. Problema este că, dacă în 2009 s-a aprobat arendarea a 3.600 ha unui număr de doar patru cetăţeni, care nici măcar nu sunt din localitate, pentru acest an abia s-au mai găsit mai puţin de 100 ha care să poate fi arendate. (G. Tuşteanu)

Întrunit recent în şedinţă ordinară, Consiliul Local Zăvoi a avut pe ordinea de zi 17 proiecte de hotărâre, precum şi puncte în care consilierii locali au formulat o serie de întrebări adresate interimarului comunei, viceprimarul Ion Scorobete, au analizat diverse, petiţii adresate Consiliului local şi alte chestiuni diverse dar de importanţă, care vizau rezolvarea unor probleme ori situaţii cu stări de urgenţă de pe raza celor 6 localităţi aparţinătoare comunei Zăvoi. Între proiectele dezbătute şi aprobate de consilierii locali, se numără cel privind alocarea de la bugetul local al comunei a unui ajutor financiar de 4.000 de lei, în vederea finalizării lucrărilor de la iconostasul aflat la Mânăstirea din Poiana Mărului. Mânăstirea a devenit deja un obiect de referinţă pe raza viitoarei staţiuni turistice. Un alt proiect de hotărâre se referă la aprobarea Rapoartelor de evaluare pentru terenurile pe care Consiliul Local al comunei Zăvoi le aduce ca aport în natură la capitalul social al ALSET ENERGY SRL, societate cu care instituţia este asociată, şi care terenuri vor fi ocupate definitiv cu obiective din cadrul proiectului de amenajare hidroenergetică a râurilor Şucu şi Olteana, precum şi proiectului de alimentare cu apă a localităţii Poiana Mărului. În conformitate cu rapoartele de evaluare, aportul valoric al participaţiei în natură cu terenurile menţionate este de circa 30.000 de euro. În schimbul aducerii terenurilor (în suprafaţă de 2,5 ha), Consiliul Local Zăvoi dobândeşte dreptul de proprietate de 7 la sută din valoarea totală a activelor SC ALSET ENERGY SRL, valoare calculată la finalizarea lucrărilor la sistemul hidroenergetic menţionat;

De asemenea, printre proiectele de hotărâre aprobate se numără şi cel privind

amenajarea trotuarelor şi spaţiilor publice în faţa instituţiilor şi autorităţilor publice, unităţilor de învăţământ, unităţilor de cult şi imobilelor în care funcţionează cabinetele medicale aflate pe raza comunei Zăvoi, toate aflate în mare suferinţă, precum şi cel referitor la stabilirea încărcăturii de animale pe hectar ce vor fi luate în calcul la aprobarea suprafeţelor de teren ce urmează a fi arendate deţinătorilor de animale. În acest sens, consilierii locali au hotărât ca, pentru solicitările de încheiere de noi contracte de arendare de terenuri în vederea asigurării păşunatului pentru animalele pe care le deţin, suprafeţele aferente să se situeze, în principiu, la limita inferioară a densităţii de animale pe hectar. Aceasta întrucât puţinul teren pentru arendare care a mai rămas în 2011 nu prea mai reuşeşte să acopere necesarul pentru tot mai numeroşii crescători de animale de pe raza comunei.

Abia după 2010, oamenii au conştientizat importanţa şi consistenţa sprijinului acordat de APIA prin subvenţiile oferite crescătorilor, şi aceasta i-a mobilizat puternic în vederea sporirii efectivului de animale. În luna mai 2009, cu prea multă uşurinţă s-a aprobat arendarea unor suprafeţe imense, pentru păşunat, de peste 3.600 ha. Această arendare s-a făcut pentru un număr de doar patru crescători de animale, oameni deştepţi, care, deşi nu sunt de pe raza comunei Zăvoi, s-au adresat şi au cerut terenurile de păşunat pe raza acesteia. Este dreptul oricărui cetăţean român să ceară şi să obţină, dacă întruneşte condiţiile, teren pentru păşunat acolo unde acesta este disponibil, şi are dreptul să i se aprobe sau nu! Dacă, bineînţeles, există motivaţii, argumente… Crescătorilor de animale din Zăvoi, Măru, Măgura, Valea Bistrei, Voislova, care au solicitat terenuri pentru păşunat în 2009/2010, li s-au aprobat terenuri în conformitate cu efectivul de animale de care dispuneau şi cu suprafaţa cerută. Suprafaţa totală arendată pentru crescătorii de animale din comuna Zăvoi nu depăşea 400 ha! Acum, în 2011, cu dificultate s-a mai găsit pentru arendat o suprafaţă de mai puţin de 100 ha. Primăria şi Consiliul local au manifestat toată deschiderea faţă de crescătorii care au solicitat, în această primăvară, contracte de arendare de terenuri pentru animalele pe care le posedă, aprobându-li-se solicitările.

Consilierii au mai stabilit ca acelora dintre cetăţenii comunei care aveau contract de arendare doar pe 2 ani (în loc de 5?! – cât este contractul pe care îl au încheiat cu APIA) să li se aprobe prelungirea arendării pentru încă 3 ani.

Gavrilă TUŞTEANU