Alegerile din iunie, în faza de instruire


În cursul săptămânii trecute, Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, în colaborare cu Autoritatea Electorală Permanentă – Filiala Caraş-Severin, a convocat primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ la o primă instruire pe tema organizării în bune condiţii a alegerilor din luna iunie.

La instruire au participat conducerea Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, directorul Autorităţii Electorale Permanente – Filiala Caraş-Severin, Nicolae Amzoi, directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Corina Vîrvoni, precum şi reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi şi Serviciului Judeţean de Telecomunicaţii Speciale, se arată într-un comunicat al Biroului de presă al Instituţiei Prefectului.

În cadrul şedinţei au fost prezentate măsurile organizatorice pentru desfăşurarea corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale. Primarii şi secretarii au fost informaţi cu privire la cadrul legal care reglementează organizarea scrutinului, cu accent pe atribuţiile care le revin în mod direct.

Astfel, primarii au o serie de obligaţii, respectiv să întocmească, tipărească şi să pună la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare listele electorale permanente, să întocmească şi să actualizeze listele electorale complementare, să stabilească, până la începerea campaniei, locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, să asigure personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie, să asigure sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Potrivit HG Nr. 54/2016, municipiile, oraşele şi comunele suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli: întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente şi a celor complementare, cheltuieli privind urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de votare, cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj, cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, materiale necesare votării.

Prezentă la întâlnire, Florenţa Albu, prefectul judeţului Caraş-Severin, a menţionat că activităţile de organizare a alegerilor se derulează în concordanţă cu termenele stabilite prin calendarul aprobat de Guvernul României şi, până la acest moment, nu au fost semnalate probleme şi întârzieri. De asemenea, a solicitat implicarea autorităţilor locale în organizarea alegerilor, în condiţii de maximă legalitate şi transparenţă – se mai arată în respectivul comunicat.

Totodată, s-a hotărât ca, până cel mai târziu în data de 12 aprilie, să aibă loc desemnarea preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi locţiitorilor acestora, comunicarea către Biroul Electoral Central şi Biroul Electoral Judeţean a numărului de alegători din Registrul electoral şi listele complementare şi aducerea la cunoştinţă publică a sediilor birourilor electorale de circumscripţie şi a programului de activitate al acestora, iar din data de 11 aprilie să înceapă depunerea candidaturilor.

Bianca METEŞ