Agricultura, în şapte luniÎn cadrul unei şedinţe a Colegiului Prefectural, reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Caraş-Severin au prezentat un raport privind activitatea desfășurată de această instituţie în primele şapte luni ale anului.
Printre alte aspecte, s-a evidenţiat faptul că, în judeţul Caraş-Severin, conform Situaţiei statistice „Suprafaţa productivă de primăvară în anul 2019”, la data de 30 iunie, după modul de folosinţă, suprafaţa agricolă se prezenta în următoarea structură: suprafaţa agricolă totală – 386.831 ha, din care teren arabil 129.475 ha, păşuni naturale 167.839 ha, fâneţe naturale 77.506 ha, livezi şi pepiniere pomicole 11.172 ha, vii şi pepiniere viticole 788 ha, arbuşti fructiferi 51 ha.
Suprafaţa arabilă a fost însămânţată după cum urmează: grâu 19.330 ha, triticale 1.465 ha, orz 1.026 ha, cereale pentru boabe – orzoaică de primăvară 383 ha, ovăz de primăvară 622 ha, porumb 20.608 ha, sorg 428 ha, leguminoase pentru boabe – mazăre boabe 336 ha, floarea-soarelui 4.583 ha, plante uleioase – rapiţă 2.817 ha, soia 2.688 ha, cartofi 5.073 ha, legume de câmp şi în solarii 1.795 ha.
Din analiza datelor prezentate reiese faptul că cerealele pentru boabe, respectiv grâul şi porumbul, reprezintă ponderea cea mai mare din cadrul culturilor agricole.
Cartofii de toamnă şi legumele de câmp predomină în sectorul gospodăriilor populaţiei, unde în majoritate sunt cultivate pentru consumul propriu, dar anumite cantităţi sunt dirijate şi pentru valorificare pe piaţă.
În ceea ce priveşte pomicultura existentă în judeţ, trebuie remarcat faptul că din total patrimoniu pomicol de 11.172 ha, 4.405 ha reprezintă livezile pe rod (restul sunt livezi în declin, livezi nou plantate şi teren în pregătire pentru plantaţii pomicole). Suprafaţa viticolă este de 788 ha, din care 601 ha sunt vii pe rod, diferența de 187 ha fiind reprezentată de vii tinere altoite neintrate pe rod și teren în pregătire pentru plantații viticole.
În urma datelor operative transmise de către societăţile comerciale şi de către primării, pentru exploataţiile agricole individuale din judeţ, până la data de 31 iulie s-au recoltat următoarele suprafeţe: grâu – 17.815 ha, cu o producţie medie de 4.500 kg/ha; orz – 1.026 ha, cu o producţie medie de 3.622 kg/ha; triticale – 1.126 ha, cu o producţie medie de 3.888 kg/ha; rapiţă pentru ulei – 2.817 ha, cu o producţie medie de 1.920 kg/ha.
Referitor la sectorul zootehnic al județului, efectivele de animale existente la 31iulie sunt: bovine 39.620 capete (22.429 cap. efectiv matcă), ovine 333.326 cap. (212.746 cap.), caprine 26.966 cap. (17.731 cap.), porcine 69.305 cap. (4.788 cap.), cabaline 25.703 cap., păsări 411.542, familii de albine 59.497.
În primele şapte luni ale acestui an au fost realizate următoarele producţii zootehnice: carne – 17.060 tone viu, lapte de vacă 666.010 hl, lapte de ovine şi caprine 210.824 hl, miere de albine 120 t, ouă pentru consum 26.061.000 buc.
Geanina LUCA