AFIR simplifică procedurile de plată pentru eficientizarea implementării proiectelor


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a adaptat procedurile de lucru astfel încât să permită beneficiarilor PNDR asigurarea fluxului financiar necesar implementării proiectelor de investiţii contractate, inclusiv prin eficientizarea mecanismului de decontare a cererilor de plată.

Adaptarea procedurilor a fost realizată în paralel cu modificările aduse Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Scopul modificărilor aduse Ordonanţei 74/2009 este accelerarea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor comunitare pentru agricultură şi dezvoltare rurală puse la dispoziţia României.

O primă modificare priveşte simplificarea mecanismului de acordare a avansului, în sensul acordării acestuia încă de la prima achiziţie avizată de AFIR. Astfel, beneficiarul privat poate primi în avans maximum 40% din valoarea eligibilă a cofinanţării nerambursabile. Avansul poate fi primit numai după ce AFIR va acorda avizul favorabil pentru un dosar de achiziţii, ne-a informat Nicolae Verindeanu, director al Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Caraş-Severin..

Pentru beneficiarii publici, în cazul în care vor primi avizarea unei singure achiziţii din partea AFIR, aceştia pot solicita şi primi în avans o sumă reprezentând maximum 40% din valoarea eligibilă a cofinanţării nerambursabile conform bugetului indicativ. Avansul de maximum 50% din valoarea eligibilă a cofinanţării nerambursabile va fi acordat doar în cazul avizării favorabile a tuturor achiziţiilor.

O altă măsură adoptată pentru beneficiarii privaţi este cea privind devansarea decontării plăţilor aferente cheltuielilor eligibile, cu respectarea însă a intensităţii contribuţiei proprii. Astfel, AFIR va putea efectua plata sumelor reprezentând cheltuielile eligibile aferente contribuţiei publice ale proiectelor numai în baza documentelor justificative de tip factură.

Practic, se poate deconta contravaloarea lucrărilor, serviciilor sau bunurilor achiziţionate, numai în baza facturilor prezentate la dosarul cererii de plată, dovada efectuării plăţii de către beneficiarii privaţi urmând a se face într-un termen prestabilit. Aşadar, din valoarea unei facturi pentru plata unei cheltuieli eligibile, beneficiarul privat poate achita doar contribuţia proprie (cofinanţarea privată), AFIR decontându-i ulterior suma corespunzând procentului nerambursabil din cheltuială. În acest sens, beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct la Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în raza căreia este înregistrat fiscal.

O altă modificare priveşte modalitatea de decontarea a TVA-ului pentru beneficiarii publici. Aceştia pot solicita decontarea contravalorii TVA fără a avea ataşate documentele de plată şi extrasele de cont care să justifice plata TVA-ului încă de la prima cerere de plată, şi nu doar la ultima cerere de plată. Acest principiu se aplică indiferent de numărul tranşelor de plată.

Datorită realităţilor economice cu care se confruntă, beneficiarii privaţi sunt de multe ori în imposibilitatea de a asigura fluxul de numerar necesar implementării proiectelor cofinanţate din PNDR. Un prim impact este acela de a nu putea efectua cheltuielile prevăzute prin proiect, ceea ce, de multe ori, duce la rezilierea contractelor.

Pe lângă procedurile de plată, AFIR a simplificat totodată şi procedura de achiziţie, prin publicarea preţurilor de referinţă pentru maşini, utilaje şi echipamente specializate. Baza de date care cuprinde preţurile de referinţă, este disponibilă pe site-ul AFIR, www.afir.madr.ro. Astfel, beneficiarii privaţi pot cumpăra direct echipamentul dorit care este afişat în baza de date, fără a mai parcurge nicio altă procedură de achiziţie.

Alături de depunerea on-line a Cererilor de Finanţare, acestea sunt măsuri concrete care vor asigura atât absorbţia fondurilor disponibile în PNDR 2007-2013, cât şi implementarea corectă şi facilă a noului Program de finanţare a agriculturii şi a mediului rural, care se va desfăşura în perioada 2014-2020, a mai adăugat Nicolae Verindeanu.

Mădălina DOMAN