Aeroportul Caransebes, poveste fara sfârsit…


După cum ziarul nostru a scris pe larg despre eveniment, la mijlocul lunii iunie, la Aeroportul Caransebeş a avut loc inaugurarea Unităţii Speciale de Aviaţie, componentă a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne. Activitatea pe Aeroport se desfăşoară cu un elicopter de intervenţie YAR-316 B (Alouette), dotat cu troliu, specializat în operaţiuni de căutare-salvare şi alte acţiuni specifice Ministerului Afacerilor Interne, aria de acoperire fiind frontiera de sud-vest a României, în principal cea fluvială şi terestră cu Serbia. Totodată, Primăria Caransebeş derulează un proiect cu Ministerul Afacerilor Interne din Serbia, de achiziţionare, din fonduri europene, de materiale şi dotări pentru situaţii de urgenţă, toate acestea urmând să fie puse la dispoziţia Unităţii Speciale de Aviaţie. Pe de altă parte, Primăria municipiului a investit 500 de milioane de lei (5 miliarde de lei vechi), pentru reabilitarea clădirii fostei popote a ofiţerilor pentru a amenaja o Casă a Creaţiei, clădirea fiind în patrimoniul administraţiei locale, după care a pus-o la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne. Împreună cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a mai pus la dispoziţie şi terenurile aferente, în vederea realizării tuturor cerinţelor impuse de MAI pentru înfiinţarea Unităţii Speciale de Aviaţie.

Aşadar, Unitatea Specială de Aviaţie funcţionează în incinta Aeroportului Caransebeş, obiectiv care, în ultimii ani, a ridicat mereu semne de întrebare în privinţa situaţiei sale juridice. O informare în acest sens, precum şi în ceea ce priveşte strategia de dezvoltare a acestuia, a fost prezentată în Comisia de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin, care a avut loc la mijlocul săptămânii trecute.

În anul 1997, RA Aeroportul Caransebeş a trecut sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în temeiul H.G. Nr. 398/1997 privind trecerea unor Regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, sub cea a Consiliilor judeţene.

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin Nr. 99/1998, RA Aeroportul Caransebeş s-a reorganizat în SC Aeroportul Caransebeş.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin Nr. 102/2001, s-a aprobat declanşarea procedurii de privatizare a SC Aeroportul Caransebeş SA.

În anul 2002, între Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi SC ARGIROM INTERNAŢIONAL SA Bucureşti a fost încheiat Contractul de vânzare-cumpărare Nr. 8653/08.11.2002 a acţiunilor deţinute de Consiliul Judeţean Caraş-Severin la SC Aeroportul Caransebeş SA, în valoare totală de 597.304.935 lei vechi.

Astfel, au fost înstrăinate clădirile fostului Aeroport civil, instalaţiile interioare şi exterioare aferente acestor clădiri, platforme betonate şi unele dotări.

Pentru desfăşurarea activităţii aeroportuare se impunea accesul şi utilizarea pistei de decolare/aterizare, care este în proprietatea judeţului Caraş-Severin.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin Nr. 129/2007, a fost aprobată concesionarea unei suprafeţe de teren de 126 ha, ce cuprinde pista de decolare/aterizare, căile de acces şi platformele de garare şi zonele de siguranţă, sens în care a fost încheiat Contractul de concesiune Nr. 12584/05.10.2007, pe o durată de 30 de ani.

În anul 2007, Primăria Caransebeş a solicitat transferul a două hangare de la fosta Unitate de elicoptere preluată de către Consiliul Judeţean şi apoi a primit aprobarea de la ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, pentru a se înfiinţa la Caransebeş, începând cu anul bugetar 2008, o filială a Aeroclubului României, dotată cu un avion-şcoală pentru efectuarea cursurilor în vederea obţinerii brevetelor de pilot şi paraşutist. În acest fel, în mod oficial, după 10 ani, pe Aeroportul din Caransebeş au fost reluate zborurile permanente, autorizate de către Centrul de control aerian Romatsa de la Timişoara.

Prin Dosarul Nr. 19043/04.06.2010, la Oficiul Registrului Comerţului Caraş-Severin s-a modificat Actul constitutiv al SC Aeroportul Caransebeş SA, în sensul majorării capitalului social şi a numărului de acţiuni deţinute de fiecare acţionar. În urma acestei operaţii, acţionarul majoritar al SC Aeroportul Caransebeş SA a devenit SC ESCAV-PROD SRL, cu 74,5%.

Prin contractul de vânzare-cumpărare s-a impus în sarcina cumpărătorului efectuarea unor lucrări de investiţii aferente clădirilor achiziţionate, pistei de decolare/aterizare şi dotarea societăţii cu instalaţii şi utilaje necesare desfăşurării activităţii aeronautice.

Concesionarul a executat lucrări de investiţii la aeroport în valoare totală de circa 2.390.270 de dolari, constând în reabilitarea sistemului de canalizare, lucrări de defrişare, amenajare pistă, reabilitare pavilion administrativ, execuţie gard perimetral şi drum tehnologic.

Faţă de sarcinile iniţiale, reiese că nu au fost executate lucrările de la autogară, care constau în separarea fluxului de călători pe relaţia internă/externă, realizarea sistemului de balizaj şi completarea parcului de autospeciale pentru asigurare aeroportuară.

Justificarea concesionarului pentru nerealizarea acestor tipuri de lucrări constă în faptul că acestea pot fi realizate doar după expertizarea şi omologarea pistei. În funcţie de rezultatul acestei omologări, se poate determina tipul de activitate aeroportuară care poate fi realizat la acest obiectiv, şi, în funcţie de aceasta, se vor reproiecta actuala aerogară cu separarea fluxului de călători, sistemul de balizaj şi completarea parcului de autospeciale, corespunzător soluţiei adoptate în baza documentelor şi a tipului de autorizare.

Concesionarul a executat totuşi în plus unele lucrări de amenajare, iar valoarea totală a acestora depăşeşte valoarea lucrărilor stabilite iniţial.

Întrucât SC Aeroportul Caransebeş SA a susţinut că a demarat unele acţiuni de atragere a unor fonduri, pentru reabilitarea aeroportului şi demararea activităţii specifice, s-a solicitat de către acesta completarea suprafeţei de teren cu terenurile şi clădirile fostei Unităţi de elicoptere UM 01886 Caransebeş, ajunse în patrimoniul Consiliului Judeţean. Cererea a fost aprobată, suprafaţa totală concesionată ridicându-se astfel la 197,10 ha, iar redevenţa ajungând la suma de 65.500 euro/an, sens în care a fost încheiat Actul adiţional Nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin Nr. 221/2011 privind modificarea contractului de concesiune. Prin acesta, Consiliul Judeţean a retras şi un hangar de la Primăria Caransebeş, care era folosit de către Aeroclub, acesta rămânând doar cu unul singur, hangar pe care l-a concesionat alături de celelalte ale fostei Unităţi de elicoptere, tot concesionarului aeroportului.

În prezent, acesta a achitat redevenţa datorată inclusiv pentru trimestrul II din anul 2014, deşi unele clauze din contract nu au fost respectate până în prezent.

La sfârşitul anului 2012, au fost demarate în schimb de către primarul municipiului Caransebeş, Marcel Vela, o serie de solicitari la conducerea MAI, în vederea înfiinţării şi operaţionalizării Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, componentă a Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, în incinta Aeroportului Caransebeş, care să aibă în componenţă, în viitorul apropiat, şi un elicopter SMURD.

În acest sens, a fost dată în administrarea MAI, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin Nr. 33/2014, suprafaţa de teren de 2,5480 ha, pe care sunt edificate patru clădiri şi platforme betonate pentru gararea elicopterelor cu care este dotată Unitatea Specială. Suprafeţele erau din patrimoniul judeţului, primite de-a lungul acestei istorii de la Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naţionale şi, respectiv în anul 2012, de la Primăria Caransebeş, pentru a fi transferate la Ministerul Afacerilor Interne în acest scop.

În incinta aeroportului îşi desfăşoară activitatea în continuare şi Aeroclubul Caransebeş, Consiliul Local rămânând cu un drept de administrare pe o suprafaţă construită de 60 mp din clădirea reabilitată cu fonduri de la bugetul local, transferată către Consiliul Judeţean şi ajunsă mai apoi la MAI, suprafaţă din clădire dată în folosinţă pentru activitatea de instruire a tinerilor piloţi şi paraşutişti.

Referitor la strategia de dezvoltare a SC Aeroportul Caransebeş SA, Axente Obrejan, preşedintele Consiliului de Administraţie al SC Aeroportul Caransebeş SA, precizeză, într-o Adresă către Consiliul Judeţean, că societatea Aeroportul SA a respectat până în prezent condiţiile contractuale menţionate în Contractul de Concesiune Nr. 12584/05.10.2007 şi a demarat procedura privind omologarea şi obţinerea Autorizaţiei de Funcţionare pentru Aeroportul Caransebeş.

Pentru aceasta sunt necesare întocmirea unui Studiu de rezistenţă a pistei, în urma căruia se va cunoaşte dimensiunea aeronavelor care vor opera, urmând să se stabilească clasa şi categoria aeroportului.

După realizarea acestor studii, urmează construirea aerogării pentru pasageri, în funcţie de capacitatea aeroportuară.

De asemenea, mai spune Axente Obrejan, reprezentanţii societăţii Aeroportul SA Caransebeş au purtat discuţii şi negocieri cu parteneri străini, în vederea dezvoltării aeroportului. Pentru a se relua cât mai curând activitatea aeronautică în Caransebeş, Primăria municipiului, care deţine prin transfer de la Romatsa aparatura din turnul de control de pe aeroport, cât şi staţia de emisie-recepţie de la Păltiniş, s-a oferit să predea Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Judeţean sau chiar concesionarului aeroportului întreaga tehnică şi clădirile aferente, pentru reluarea activităţii de dirijare a avioanelor.

Sonia BERGER