Academicianul Constantin Daicoviciu, 120 de ani de la naşterea sa


Născut la 1 martie 1898, la Căvăran, Constantin Daicoviciu a făcut studii de filologie clasică la Universitatea din Cluj, devenind un eminent latinist. Încă din anul 1921, îşi începe activitatea în domeniul arheologic, participând la săpăturile de la Sarmizegetusa. Bursier al Şcolii române din Roma între anii 1925 şi 1927, realizează două studii valoroase privind Antichitatea romană în Dalmaţia.

În anul 1928, după întoarcerea în ţară, şi-a trecut doctoratul în Istorie şi Arheologie şi a început activitatea didactică în domeniul Istoriei României la Universitatea din Cluj.

Cercetător pasionat al trecutului poporului nostru, Constantin Daicoviciu desfăşoară îndelungate şi asidue cercetări arheologice în Munţii Orăştiei, prezentate într-o operă care a avut un larg ecou internaţional – „Transilvania în Antichitate”, publicată în limbile germană, italiană şi franceză.

Mai târziu, Constantin Daicoviciu conduce programul amplu de săpături arheologice menite să scoată la iveală vestigiile sistemului de apărare al dacilor din Munţii Orăştiei. Importante descoperiri din această zonă, şi îndeosebi Cetatea cea mare de pe Dealul Grădiştei – Sarmizegetusa dacă, au ilustrat înaltul grad de civilizaţie al dacilor, au permis identificarea pe toată întinderea patriei noastre a existenţei dacilor liberi, aducând contribuţii fundamentale la studiile privind formarea poporului român. În această perioadă publică numeroase lucrări, între care „Sarmizegetusa sau Olimpia Traiană?”, „Cetatea dacică de la Piatra Roşie”, „Dacica”.

Opera ştiinţifică a savantului român, tradusă în numeroase limbi, s-a bucurat de o înaltă apreciere a forurilor ştiinţifice, Constantin Daicoviciu fiind ales Membru corespondent al Academiei Austriece de Ştiinţe, fiind şi membru a numeroase societăţi ştiinţifice. În 1968, la Universitatea din Viena i-a fost conferit Premiul „Gottfried von Herder”.

De-a lungul a peste patru decenii, ca dascăl, academicianul Constantin Daicoviciu a contribuit la pregătirea şi educarea multor generaţii de tineri, la formarea a numeroase contingente de istorici. Rodnica şi îndelungata sa activitate în învăţământ i-a adus stima şi preţuirea studenţilor, cadrelor didactice, a tuturor acelora care au beneficiat de cunoştinţele sale de pedagog.

Paralel cu activitatea ştiinţifică şi didactică, Constantin Daicoviciu a ocupat diferite funcţii care au ilustrat însuşirile sale de bun organizator şi conducător, printre care secretar şi apoi preşedinte al Comisiei Monumentelor Istorice, director al Institutului de Studii Clasice şi al Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj, preşedinte al Secţiei de istorie a Academiei, adjunct al ministrului Învăţământului, rector al Universităţii din Cluj.

Eminent om de ştiinţă şi pedagog, academicianul Constantin Daicoviciu, prin bogata sa activitate, desfăşurată de-a lungul a peste cinci decenii, a servit cu devotament şi pasiune ştiinţa şi cultura românească, precum şi dezvoltarea învăţământului. A încetat din viaţă la 27 mai 1973.

Explicaţie foto: Constantin Daicoviciu, împreună cu Ioachim Miloia, directorul Muzeului Banatului din Timişoara, ambii absolvenţi ai Liceului „Traian Doda” din Caransebeş

Doinel PUIU MĂRGINEANU