A N U N Ţ privind intenţia de refacere a P.U.G. al comunei Armeniş


Având în vedere Ordinul Nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea Planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, Legea Nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, Legea Nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legea Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se face cunoscută publicului intenţia de refacere a Planului Urbanistic General al comunei Armeniş.

Planul Urbanistic General al comunei Armeniş aflat în vigoare a fost elaborat în 1996 – şi nu a mai fost reactualizat – pe fundalul unei situaţii esenţial diferite de cea prezentă. Transformările structurale petrecute în Armeniş de la elaborarea actualului Plan Urbanistic General şi ca efect al acestora, schimbarea paramentrilor ce stau la baza planificării urbanistice, nu mai susţin valabilitatea acestui plan şi impun refacerea sa.

Lucrarea privind refacerea Planului Urbanistic General al comunei va stabili obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale localităţii pe o perioadă de 5-10 ani, pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente, şi va lua în considerare noile cerinţe pe care trebuie să le satisfacă Armeniş în postura de comună europeană.

În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, publicul poate să îşi exprime opinia privind refacerea Planului Urbanistic General al comunei Armeniş, în scris, la sediul Primăriei comunei Armeniş, în cadrul şedinţelor de consultare a publicului.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:

Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea acestui anunţ în presa locală, la sediul Primăriei Armeniş, cu sediul în Armeniş, str. Principală, nr. 368.

Observaţiile/sugestiile pertinente vor fi cuprinse în tema de proiectare pentru „Elaborarea P.U.G. – comuna Armeniş”.

 Etapele următoare ale procesului de informare şi consultare a publicului privind refacerea P.U.G. al comunei Armeniş se vor desfăşura după un program care va fi stabilit şi comunicat de S.C. Rheinbrucke S.R.L., după stabilirea programului de desfăşurare.