ISU „Semenic” face recrutăriInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin continuă şi pe parcursul anului 2019 activitatea de promovare a profesiei din domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi a instituţiilor de învăţământ militare ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale care formează personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Principala instituţie militară de învăţământ superior care formează personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă este Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, prin intermediul Facultăţii de Pompieri şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative.
Facultatea de Pompieri are durata de studii de 4 ani, formează ofiţeri care în urma absolvirii studiilor obţin titlul de inginer în specializarea Instalaţii pentru construcţii-pompieri. Numărul de locuri scoase la concurs este de 40 pe an, proba teoretică susţinându-se din disciplinele Matematică şi Fizică.
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative are durata de studii de 4 ani şi formează ofiţeri în specializarea Drept.
Totodată, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin recrutează candidaţi şi pentru instituţiile militare de învăţământ superior aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, acestea fiind următoarele:
• Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti, specializarea Logistică, cu durata de 3 ani;
• Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, care formează ofiţeri în următoarele specializări necesare I.G.S.U. – Finanţe-contabilitate, Logistică și Comunicaţii şi informatică, cu durata de 3 ani;
• Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din Bucureşti, care formează ofiţeri în diverse specializări militare, cum ar fi Materiale energetice şi apărare CBRN, Echipamente şi sisteme electronice militare, cu durata de 4 ani;
• Institutul Medico-Militar, specializarea Medicină generală, cu durata de 6 ani;
• Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov;
• Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa.
O altă instituţie militară de învăţământ superior este Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti, care formează ofiţeri în specializările Psihologie-informaţii şi Studii de securitate şi informaţii.
Principala instituţie militară de învăţământ postliceal care formează personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă este Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, din judeţul Prahova, care formează subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă, precum şi maiştri militari auto. Începând din anul 2017, durata studiilor s-a redus de la doi ani la un an, numărul de locuri scoase la concurs s-a mărit la 300 pe sesiune, iar proba teoretică, denumită proba de evaluare a cunoştinţelor, se susţine doar din disciplina Matematică, eliminându-se disciplina Fizică.
Ministerul Apărării Naţionale deţine, de asemenea, o serie de instituţii de învăţământ postliceal, cu o durată a studiilor de 2 ani, acestea fiind următoarele:
• Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, care formează subofiţeri în specilizările Auto¸ Operare şi mentenanţă echipamente informatice etc.;
• Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” din judeţul Buzău;
• Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa.
Avantajele învăţământului militar
Învăţământul organizat de instituţiile militare ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale prezintă o serie de reale avantaje şi facilităţi:
 învăţământ gratuit la standarde europene;
 echipament, cazare şi masă gratuite pe întreaga perioadă de şcolarizare;
 asistenţă medicală permanentă şi gratuită;
 stimulente financiare pe perioada şcolarizării, care constau în solda acordată tuturor studenţilor, respectiv elevilor, precum şi burse acordate pentru rezultate meritorii;
 asigurarea unui loc de muncă stabil şi cu un salariu motivant la finalizarea studiilor;
 acordarea de acte de studii recunoscute pe plan naţional/internaţional, care conferă titularilor toate drepturile de care se bucură orice absolvent de învăţământ superior sau postliceal;
 asistenţă medicală gratuită după absolvire, precum şi echipament gratuit;
 asigurarea pregătirii şi perfecţionării pregătirii;
 posibilităţi reale de promovare în cariera militară;
 posibilitatea profesării într-un domeniu de activitate în slujba cetăţeanului, cu scopul protejării şi salvării vieţii omeneşti, a animalelor, protejarea bunurilor materiale şi culturale, precum şi protecţia mediului.
Detalii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de admitere se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin, la numerele de telefon 0255/211213, 0255/211214, pe adresa de internet www.isusemenic.ro, precum şi pe adresele de internet ale instituțiilor de învățământ vizate.
Compartimentul Informare și Relații Publice
ISU „Semenic” Caraş-Severin