A N U N Ț P U BL I C


Idita Sorin-Marcel și soția Idita Eva-Elena, având sediul în str. Iuliu Maniu, nr. 10, localitatea Caransebeș, titular al planului „Obținere aviz de oportunitate și elaborare PUZ – extindere zonă de locuințe”, localitatea Caransebeș, str. D.A. STURZA – extravilan, nr. -, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, strada Petru Maior, nr. 73, Municipiul Reșița, județul Caraș-Severin, de luni până joi, între orele 09-16.30, vineri între orele 08-14.00.
Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Caraș-Severin, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.