ANUNŢ PUBLIC


MATEAŞ SAMUEL-DANIEL, STARK BIANCA ŞI SOŢUL STARK FRANCISC, MATEAŞ NICOLAE-DAVID, DAV-MAT ROSPEED CONS SRL ŞI SC LUCIA SRL, titular al Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE ZONĂ DE LOCUINŢE”, situat în intravilanul municipiului Caransebeş, str. A.I. Cuza, CF Nr. 42654, judeţul Caraş-Severin, anunţă publicul interesat, în conformitate cu HG Nr. 1076/2004, decizia etapei de încadrare: planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Decizia etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.
Observațiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun în scris, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ.