I M P O Z I T E pe clădiri, teren, mijloace de transport şi spectacole


R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                 ANEXA NR. 1

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN la Hotărârea Nr. 16/30.05.2011

COMUNA BĂUŢAR

CONSILIUL LOCAL

 

I M P O Z I T E

pe clădiri, teren, mijloace de transport şi spectacole

 

1. IMPOZIT PE CLĂDIRI PERSOANE FIZICE

 • cota de 0,13 % asupra valorii impozabile, conform anexei HG Nr. 956/2009.

2. IMPOZIT PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

 • cota de 1,76 % asupra valorii de inventar a clădirii.
 • pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii trei ani, cota de impozitare se stabileşte la 13 % asupra valorii de inventar a clădirii.

3. IMPOZIT PE TEREN

Impozitul pe teren intravilan şi extravilan:

 • se stabileşte luând în calcul numărul de mp de teren, rangul localităţii, zona şi categoria de folosinţă, prin aplicarea cotelor fixe conform HG Nr. 956/2009, la care se aplică coeficientul de corecţie în funcţie de rangul localităţii.

4. IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT

 • se calculează conform nivelurilor din HG Nr. 956/2009, în funcţie de tipul mijlocului de transport, capacitatea cilindrică, număr de axe, sistem suspensii, felul operaţiunii de transport.
 • sunt scutite de la plata taxei asupra mijloacelor de transport, următoarele:

– autoturismele, motocicletele cu ataş, motociclurile care aparţin persoanelor cu

handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului;

– mijloacele de transport ale instituţiilor publice.

5. ÎN CAZUL VIDEOTECILOR

 • 2,00 lei/mp.

6. ÎN CAZUL DISCOTECILOR

 • 3,00 lei/mp.

 

ANEXA NR. 3

la Hotărârea Nr. 16/30.05.2011

 

 

 

T A X E S P E C I A L E

stabilite pentru funcţionarea unor servicii publice pentru anul 2012

1. ÎNCHIRIERE CĂMIN CULTURAL:

 • Cămin Cultural 	Bucova………………………………………………………139 	lei;
 • Cămin 	Cultural Băuţar Sus…………………………………………………...139 	lei;
 • Cămin Cultural 	Băuţar Jos……………………………………………………166 	lei.

2. PAZA OBŞTEASCĂ ………………………………………………….30 lei/gospodărie.

3. POMPIERI … ………………………………………………………..9,50 lei/gospodărie.

4. XEROX ……………………………………………………………………0,11 lei/pagină

    …………………………………………………………………….0,21 lei/filă.

5. TAXA DE SALUBRIZARE ……………………………………….….10,00 lei/gosp./lună.

 

 

ANEXA NR. 4

la Hotărârea Nr. 16/30.05.2011

 

 

A L T E   T A X E   L O C A L E

 

Pentru clasele de echipamente destinate în scopul obţinerii de venit, care nu fac parte din inventarul unei activităţi economice pe care o persoană fizică o desfăşoară potrivit OUG Nr. 44/2008, se stabilesc următoarele taxe:

1. Pentru instalaţii fabricat rachiuri naturale ……………………………………………9,45 lei/zi.
 2. Pentru tractoare, circulare şi gatere …………………………………………………..6,93 lei/zi.
3. Pentru mori şi darace …………………………….......…….......………………………………9,45 lei/zi.
4. Pentru autocamioane şi microbuze …………………………........…………………………9,45 lei/zi.

 

ANEXA NR. 5

la Hotărârea Nr. 16/30.05.2011.

 

SANCŢIUNI

 

1. AMENZILE ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 • depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere privind clădirile, terenurile, mijloacele de transport, valoarea lucrărilor de construcţii în cazul unei autorizaţii de construire, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră pentru unităţile de cazare, se sancţionează cu amendă de 240,00 lei.

 • nedepunerea declaraţiilor de impunere privind clădirile, terenurile, mijloacele de transport, valoarea lucrărilor de construcţii în cazul unei autorizaţii de construire, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră pentru unităţile de cazare, se sancţionează cu amendă de 600,00 lei.

2. AMENZILE ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 • depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere privind clădirile, terenurile, mijloacele de transport, valoarea lucrărilor de construcţii în cazul unei autorizaţii de construire, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră pentru unităţile de cazare, se sancţionează cu amendă de 960,00 lei.

 • nedepunerea declaraţiilor de impunere privind clădirile, terenurile, mijloacele de transport, valoarea lucrărilor de construcţii în cazul unei autorizaţii de construire, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră pentru unităţile de cazare, se sancţionează cu amendă de 2.400,00 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoanele

împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ
                                   S E C R E T A R
Sîrbu Domnosie 				  Măran  Ioan