A N U N Ţ NEGOCIERE


Având în vedere că la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat numărul minim de trei ofertanţi, conform prevederilor Caietului de sarcini, pentru ducerea la îndeplinire a H.C.L. Caransebeş Nr. 86/19.04.2011, se va organiza în data de 7 noiembrie 2012, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea a 54 de loturi în Cartierul Valea Cenchii.

Lista acestora, suprafeţele, amplasamentele, precum şi preţurile, pot fi consultate la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Caransebeş, loturile fiind cuprinse în Proiectul de parcelare, scara 1:2880, anexă a Caietului de sarcini.

Cererile de înscriere la negocierea directă se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 7 noiembrie 2012, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru negocierea directă, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 7 noiembrie 2012, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.