Poetul profesor Ion Ghera, „Cărturarul de obşte”


Un om, un nume

Poetul profesor Ion Ghera, „Cărturarul de obşte”

Ion Ghera a văzut lumina zilei la 15 iunie 1947, în localitatea Ohaba-Mâtnic, comuna Copăcele, fiind fiu de ţărani, al lui Dimitrie şi al Eugeniei. Între 1954-1958 a urmat şcoala primară în satul natal, acolo unde a făcut şi Şcoala generală gimnazială. A urmat apoi cursurile Liceului Nr. 2 din Caransebeş, între anii 1964-1967. A continuat cu Facultatea de Filologie de la Universitatea din Timişoara. Este repartizat ca profesor de Limba şi literatura română, la Zorile, apoi la Ohaba-Mâtnic, la ambele şcoli ocupând şi funcţia de director.

Ion Ghera are merite deosebite, fiind un dascăl profesionist şi pilduitor, precum şi un promotor entuziast al activităţilor cultural-artistice ale satului său de obârşie, al Caraşului şi al întregului Banat. În cazul său se poate afirma, cu toată certitudinea, că „omul sfinţeşte locul”. Profesorul Ion Ghera s-a remarcat ca epigramist, publicist şi poet. A debutat cu epigrame publicate în revista „Urzica”, în 1967. Adevăratul debut l-a înregistrat însă cu poezie în grai bănăţean. A debutat editorial cu „Cireşul păsăresc”, versuri, Editura Europa Nova, Lugoj, 1999. A scris şi scrie poezie, s-a manifestat ca poet adept literar al poeţilor clasici. Temele fundamentale ale poeziilor sale sunt viaţa şi moartea, satul tradiţional, ţăranul şi universul său rural, stări şi conflicte psihologice etc.

Pe lângă marea sa iubire pentru poezie şi profesie, Ion Ghera se implică generos în diversele şi multiplele manifestări organizate de Asociaţia Scriitorilor în Grai Bănăţean, al cărei preşedinte este începând cu vara anului 2003. Astfel, contribuie la editarea periodică a revistei „Tăt Banatu-i Fruncea”, făcând parte din Colegiul director al acesteia, precum şi la buna organizare a Festivalului de poezie în grai de la Ohaba-Mâtnic, aflat la a VI-a ediţie, căruia îi este promotor şi gazdă generoasă. De asemenea, arde cu sufletul său frumos şi altruist în multiplele acţiuni organizate în diferite localităţi ale Banatului, citind şi perfecţionându-se permanent, confirmând astfel calitatea de „cărturar de obşte”, sintagmă propusă de poetul Nicolae Sârbu în aprecierea activităţii şi creaţiei unor personalităţi din diferite zone ale Banatului istoric.

În personalitatea lui Ion Ghera se întâlnesc, într-o fericită coabitare, artistul-om, precum şi omul creator, într-o etică vibrantă, mişcătoare, de suflete, calităţi tot mai rar întâlnite în zilele noastre. De asemenea, Ion Ghera este un om corect şi modest, crescut în cultul cinstei şi credinţei, al iubirii şi al muncii neostenite pentru litera cărţii, cu înaintaşi în familie tot pe atât de demni, care şi-au sacrificat viaţa pentru cauza românismului, exemplul tatălui său, Dimitrie Ghera, veteran de război şi deţinut politic, fiind pilduitor din acest punct de vedere. Profesorul Ion Ghera s-a încăpăţânat să rămână în localitatea natală, Ohaba-Mâtnic, pentru a sădi în inimile a zeci de generaţii de copii cu credinţa în Dumnezeu, dragostea faţă de sat, faţă de moşii şi strămoşii lor, şi respectul faţă de Limba română.

Ion Ghera, preşedintele Asociaţiei Scriitorilor în Grai Bănăţean, susţine că, în primul rând, „Poezia în grai bănăţean înseamnă… poezie”. În al doilea rând, ea urmează limbajul popular din Banat, cu farmecul său, menţinânu-l încă în viaţă, şi mai aduce în actualitate expresii care au fost uitate, existând încă un segment de populaţie care gustă o astfel de poezie. De exemplu, la Caransebeş există două cenacluri – „La Poşmândre” şi „Nechifor Mihuţa”. Tot în cadrul Asociaţiei mai patronează cenaclurile „George Gârda” din Făget şi „La givan” din Lugoj.

Poezia în grai are şi nişte motive predilecte: nostalgia după satul copilăriei, rememorarea unor întâmplări, a unor obicieiuri care s-au pierdut între timp, sau discursul hazliu faţă de unele expresii. După cum o demonstrează în zecile de cărţi, pentru Ion Ghera adevăratele idealuri ale ţăranului, ale românului, în general, cât şi cele întemeietoare artistic pentru fiinţa sa, nu pot fi puse într-un con de umbră, fără spirit şi credinţă ele nu ar avea identitate. Cu alte cuvinte, poetul crede că noi, românii, ca neam şi popor, n-am avea identitate fără cultură şi credinţă, ceea ce spune, printre delicatele metafore, Ion Ghera…

Ion Ghera, ca preşedinte, şi prof. dr. Ion Căliman, în calitate de vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor în Grai Bănăţean, editează trimestrial revista „Tăt Banatu-i Fruncea”. „Îmi lipseşte din colectivul redacţional al revistei un prieten drag mie şi iubitor de folclor, prof. Ştefan Pătruţ, care a plecat prea devreme dintre noi… Dar numele şi dragostea pentru scris o continuă scumpa lui fiică, prof. Doina Pătruţ”, spune Ion Ghera.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Până în prezent, el înmănunchează în opera sa următoarele cărţi de autor, în colaborare, antologii şi culegeri: Cărţi de autor – „Cireşul păsăresc”, versuri; „Spin alb”, epigrame şi cugetări în versuri; „Ohaba-Mâtnic îi inima mieă”, versuri în grai; „Duminica Soarelui”, versuri; „Ţăran dă Ohaba-Mâtnic”, versuri în grai; „Spin galben”, epigrame şi alte catrene; „Lacrimi de pământ”, versuri; „Setea de lumină”, versuri; „Amprentele durerii”, versuri; „Albavestire”, versuri; „Epistole de la malul inimii”, versuri; „Scara luminii”, versuri; „Cercul de pământ”, versuri; „Cuibar de dor”, versuri; „Sâmbăta verbelor”, versuri; Cărţi de poezie în graibănăţean, în colaborare: „Săraşi bogaţi”, versuri în colaborare cu Ştefan Pătruţ şi Petru Andraş; „La Poşmândre”, vol. I; „La poşmândre”, vol. II; „Că tăt Banatu-i fruncea”, poezii ale participanţilor la Tabăra de creaţie de la Făget; „Nechifor Mihuţa şi urmaşii săi, vol. I; „Constelaţia Apostrof”, epigrame; „Nechifor Mihuţa şi urmaşii săi”, vol. II; Alte colaborări: „Poezia dialectală în context actual”,în colaborare cu Ion Căliman şi Georgeta Popa, vol. I; „Poezia dialectală în context actual”, în colaborare cu Ion Căliman, Elena David şi Adina Iova, vol.II; Antologii şiculegeri: „Antologia poeziei în grai bănăţean”, ediţie alcătuită şi îngrijită de Ştefan Pătruţ; „Poezie în grai bănăţean”, vol. I, ediţie alcătuită şi îngrijită de Aurel Turcuş; Ioan Viorel Boldureanu, Simion Dănilă, Cornel Ungureanu – „Antologia literaturii dialectale bănăţene” – poezie, proză, teatru.

De-a lungul anilor, Ion Ghera a publicat poezii, articole epigrame, cronici literare, eseuri, recenzii, micromonografii, în mai multe ziare şi reviste: „Orizont”, „Semenicul”, „Drapelul Roşu”, „Urzica”, „Timpul”, „Banat”, „Redeşteptarea”, „Tăt Banatu-i Fruncea” etc.

N.A. Mulţumesc prof. dr. Ion Căliman pentru unele fraze preluate din Revista Trimestrială a Asociaţiei Scriitorilor în Grai Bănăţean.

Ştefan ISAC