84.000 de lei, subvenţie pentru Asociaţia Caritas


În ultima şedinţă de anul trecut, aleşii municipali au aprobat finanţarea de la bugetul local a proiectului Cantina de Ajutor Social, depus de Asociaţia Caritas a Diecezei Timişoara, filiala din Caransebeş, cu suma de 84.000 de lei, bani care vor fi folosiţi în anul 2017.

Oportunitatea acordării acestei subvenţii rezultă din faptul că serviciile din cadrul Cantinei Caritas vin în completarea celor oferite de Cantina de Ajutor Social a Primăriei Caransebeş, unde, conform legii, numărul de beneficiari este limitat. În plus, beneficiari ai serviciilor oferite de Cantina Caritas sunt şi participanţii la programul After School din cadrul Centrului de Zi Caritas, care urmăreşte prevenirea abandonului şcolar şi a marginalizării sociale pentru copiii din familiile defavorizate de pe raza municipiului Caransebeş.

Prin proiectul derulat de Asociaţia Caritas Caransebeş sunt asitate, zilnic, 90 de persoane. În 2016, pentru acelaşi proiect, Consiliul Local a alocat pentru plata salariaţilor implicaţi în aceste activităţi suma de 70.000 de lei, diferenţa de bani faţă de anul acesta fiind rezultatul creşterii, în luna mai, a salariului minim pe economie cu 20 la sută, de la 1.050, la 1.250 de lei.

Bianca METEŞ