O problemă deosebită o întâmpinăm la finanţarea proiectelor, din cauza lipsei fondurilor necesare”


Dialog cu Gheorghe Roma, primarul comunei Slatina Timiş


  • Domnule primar, atât cât v-am străbătut comuna, mi-am dat seama că aici se

munceşte, nu glumă…

  • Păi să vă enumăr, atunci. În prezent, pe raza comunei se lucrează la următoarele

obiective: Proiect integrat ,,Alimentare cu apă, canalizare menajeră în localitatea Sadova Veche şi Reabilitare drum comunal Sadova Nouă”, finanţat prin FEADR. În momentul de faţă, lucrările sunt realizate în proporţie de 40 la sută, fiind realizate aproape în întregime reţelele de apă şi canalizare. De asemenea, se lucrează la staţia de captare a apei şi la staţia de epurare. În curând vor începe şi lucrările de reabilitare a Drumului Comunal Sadova Nouă. Sperăm că până la finele lunii august a acestui an toate lucrările din cadrul acestui proiect să fie finalizate.

  • Dar construcţia din curtea şcolii, ce e cu ea?
  • E vorba despre Baza sportivă pentru tineret Slatina Timiş, finanţată prin O.G./7 şi 20 la

sută cofinanţare locală. Până în prezent, lucrările sunt realizate în proporţie de 80 la sută. Termenul de finalizare a lucrării se apropie, acesta fiind 30 iunie.

  • Altceva, domnule Roma, pentru că se mai văd şi urme ale altor activităţi…
  • S-au efectuat lucrări de reparaţii curente la Primărie, la Căminele culturale, la străzi şi

drumuri agricole. Avem întocmite şi depuse proiecte care se află în curs de evaluare, pentru următoarele obiective: ,,Înfiinţarea de parcuri în localitatea Slatina Timiş”, depus pe ,,Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului“, ,,Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele V-VIII Slatina Timiş”, depus prin P.O.R – Măsura 3.4., ,,Construcţie Drumuri agricole – 10 km“, pe Măsura 125, prin Programul FEADR. Avem, de asemenea, în lucru următoarele proiecte: ,,Consolidare, amenajare şi refacere pictură Biserica Romano-Catolică Slatina Timiş”, pe Măsura 5.1, prin P.O.R., şi ,,Centru de informare turistică Slatina Timiş“, pe Măsura 313, prin Programul FEADR. Şi n-aş dori să pun punct discuţiei noastre până nu adaug că o problemă deosebită o întâmpinăm la finanţarea acestor proiecte, din cauza lipsei fondurilor necesare.

A consemnat

Sonia BERGER