Voislova, după anul 1989 (IV)


Reţeaua de canalizare

Primele studii în privinţa realizării reţelei de canalizare pentru satul Voislova au fost executate de S.C. Case S.A. din Reşiţa, în anul 1999, lucrările de proiectare făcându-se în paralel cu cele care vizau proiectarea sistemului de alimentare cu apă. Se propunea realizarea unei reţele colectoare care să fie racordată la o conductă magistrală, ce urma să fie deversată într-o staţie de epurare al cărei amplasament fusese stabilit în extravilanul localităţii Zăvoi, în apropiere de râul Bistra. Acest proiect a rămas însă fără finalitate, schimbările ce au avut loc la nivelul conducerii Primăriei comunei Zăvoi determinând abandonarea lui.

În anul 2007, la cererea Primăriei Zăvoi, este elaborat un studiu de fezabilitate de către S.C. Ministar Servicii S.R.L. din Reşiţa, care propunea împărţirea reţelei de canalizare a comunei în trei module, fiecare dintre module urmând să dispună de o reţea colectoare proprie şi o staţie de epurare, separat de celelalte două. Potrivit noului studiu de fezabilitate, reţeaua de canalizare a satului Voislova urma să alcătuiască un modul separat de restul localităţilor componente ale comunei Zăvoi.

Cu toate că modulul de canalizare de la Voislova era cel mai puţin costisitor în comparaţie cu celelalte module, Primăria Zăvoi a decis, în anul 2008, să dea întâietate localităţilor Valea Bistrei, Zăvoi şi 23 August, pentru care a fost realizat şi proiectul tehnic al reţelei de canalizare. Odată cu lansarea sesiunii de depunere de proiecte în cadrul Măsurii 322, ce a vut loc în anul 2009, a fost depusă de către comuna Zăvoi o cerere de finanţare pentru proiectul integrat denumit „Canalizare menajeră şi staţie de epurare Valea Bistrei, Zăvoi şi 23 August, modernizare străzi locale în comuna Zăvoi, satele Valea Bistrei, Zăvoi şi 23 August, şi dotare Cămin Clutural în comuna Zăvoi, judeţul Caraş-Severin”, proiect care, în urma analizării de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a fost declarat eligibil, dar nu a întrunit punctajul necesar pentru a fi selectat în vederea finanţării.

Alte obiective de interes public

Parcul pentru copii din faţa clădirii fostei Întreprinderi Miniere Orşova (I.M.O.)

Întrucât la nivelul localităţii Voislova nu exista, până la aceea dată, un loc amenajat în care copiii să se joace ori să se recreeze, în primăvara anului 2004 au început lucrările de amenajare a unui parc, pe spaţiul verde din faţa clădirii fostei Întreprinderi Miniere Orşova (I.M.O.). Au fost montate cu acest prilej două balansoare, un tobogan şi două bănci, care însă s-au degradat de-a lungul timpului.

În anul 2008, parcul a fost împrejmuit cu un gărduleţ din lemn, iar începând cu anul 2010, în ajunul Sărbătorilor de iarnă, sunt montate instalaţii de iluminat pe marginea superioară a gardului.

Şcoala cu clasele I-IV din Voislova

Clădirea în care funcţionează Şcoala cu clasele I-IV din Voislova este practic împărţită Căminului Cultural. După 1990, la clădirea actualei şcoli nu au fost executate lucrări mai importante de reabilitare şi modernizare, până în anul 2007, când s-a realizat racordarea imobilului la reţeaua de apă curentă. Tot atunci, au fost amenajate grupuri sanitare în incinta clădirii, copiii preşcolari şi elevii nemaifiind nevoiţi să iasă din clădire pentru nevoile fiziologice.

În anul 2010 s-a realizat sistemul de încălzire centrală la Şcoala cu clasele I-IV din Voislova, pe gaze naturale, sporind astfel confortul termic al copiilor şi elevilor care frecventează cursurile acestei unităţi de învăţământ. Din păcate, numărul mic de copii care învaţă la Şcoala cu clasele I-IV din Voislova, coroborat cu politica de comasare a unităţilor de învăţământ şi de reducere a numărului de cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat, vor determina în scurt timp desfiinţarea Şcolii cu clasele I-IV din Voislova.

În toamna anului 2011 au fost executate lucrări în exteriorul clădirii în care funcţionează Şcoala cu clasele I-IV şi Căminul Cultural Voislova, platoul din faţa acestui imobil fiind asfaltat, iar zona împrejmuită cu un gard metalic şi dotată cu o instalaţia nouă de iluminat. (Va urma)

Firuţ MIHUŢ