Voiaj în istorie şi cultură


Attica

Începând cu acest număr al ziarului, vă vom descrie o parte din regiunile Greciei, cu oraşele lor. Attica este aceea regiune a Greciei unde, în antichitate, au înflorit filosofia şi democraţia ateniană. În acest mic colţ al pământului, vitalitatea grecilor şi-a găsit expresia în toate domeniile de creaţie şi gândire, dând naştere minunatei şi nemuritoarei civilizaţii attice, care a schimbat viziunea întregii lumi occidentale. Locuită pentru prima oară în mileniul IV î. Hr. de pelasgieni şi, mai târziu, de ionieni, ea are legături strânse cu trecutul istoric a cărui amprentă este pretutindeni întâlnită. Denumirile de locuri şi vestigii arheologice ca cele de la Marathon, Eleusis, Brauron, Ramnos, Sunion, şi chiar Atena, ne aduc în memorie vechea Grecie, care, în îndelungata ei existenţă, a exercitat o influenţă incomensurabilă asupra celorlalte ţinuturi.

Grecia însă nu trăieşte în trecut. Alături de frumuseţea peisajului, de istorie şi de marea limpede şi albastră, există dotări turistice moderne, hoteluri de categoria întâi, bungalouri la ţărmul mării şi terenuri de sport. Drumuri excelente pornesc din Atena spre toate punctele Atticii. Puţinele mici câmpii ale regiunii sunt cultivate intensiv cu viţă-de-vie, legume şi pomi fructiferi. Măslinul este pretutindeni prezent. Attica este, de asemenea, partea cea mai industrializată a Greciei, ocupând un loc important în economia ţării. Această zonă minunată este străbătută de llissos şi Kifissos, râuri mici, fără importantţă deosebită, legate doar, istoric, de trecutul îndepărtat al Atticii. Litoralul este renumit, din cele mai vechi timpuri, pentru frumuseţea lui. Din punct de vedere geografic, Attica este o peninsulă triunghiulară, ce se sfârşeşte la sud cu Capul Sunion, încoronat de renumitul Templu al lui Poiseidon.

Atena

Centru administrativ şi cultural al Greciei, acest oraş este una dintre cele mai vechi capitale ale lumii antice. Situată pe coasta de vest a Atticii, protejată din trei părţi de munţii Egaleo, Parnasos, Pendeli şi Ymmitos şi mărginită pe cea de-a patra latură de Golful Saronic, împreună cu Portul Pireului şi suburbiile, Atena formează o imensă aglomeraţie, de aproximativ trei milioane de oameni. Construită în cea mai mare parte în cursul ultimilor 40 de ani, partea modernă a oraşului, în continuă expansiune, îşi etalează pădurea sa de imobile până la picioarele munţilor înconjurători şi până pe coasta occidentală a Atticii. (Va urma)

Pagină realizată de Ştefan ISAC