Utilizarea mijloacleor de încălzit


Pentru preîntâmpinarea producerii incendiilor în locuinţe, vă recomandăm respectarea măsurilor minime de siguranţă în utilizarea mijloacelor de încălzit cu combustibil solid:

  • verificaţi mijloacele de încălzire înainte de exploatare;

  • verificaţi şi curăţaţi sobele cu acumulare sau fără acumulare de căldură;

  • verificaţi şi curăţaţi coşurile de fum (etanşeitate, treceri prin acoperiş şi planşee, la distanţă de materialele combustibile);

  • nu depozitaţi în apropierea sobelor materiale uşor inflamabile;

  • nu folosiţi pentru aprindere focului lichide inflamabile;

  • în faţa uşiţei sobelor se va amplasa în mod obligatoriu o tablă cu dimensiuni de 1 x 0,7 m:

  • nu folosiţi sobele cu uşiţa pentru alimentare deschisă;

  • nu supraalimentaţi sobele cu lemne sau alte materiale combustibile.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

AL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ