Unii primari îşi vor vedea visele cu ochii


Ministerul Dezvoltării Regionale a publicat, recent, lista obiectivelor ce vor fi finanţate în următorii trei ani, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2. În total, aproape 30 de miliarde de lei ar urma să ajungă la Primăriile şi Consiliile Locale din ţară, pentru finanţarea a peste 6.800 de proiecte. Conform listei făcute publice de autorităţi, în Caraş-Severin vor fi finanţate 181 de proiecte, în valoare de 883 de milioane de lei, ceea ce plasează judeţul pe locul doi în topul unităţilor administrativ-teritoriale care primesc cele mai mari fonduri pe PNDL 2. Prima poziţie este ocupată de judeţul Suceava, care va primi peste 928 de milioane de lei.

Redăm în continuare lista cu unele proiecte care au fost aprobate spre finanţare.

Armeniş: Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Armeniş – 4.879.724 lei; Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar uman în comuna Ameniş – 1.641.177 lei; Modernizare Drum Comunal DC 24 şi străzi în localitatea Feneş – 6.862.738 lei; Modernizare străzi în localitatea Sat Bătrân – 1.889.599 lei.

Băuţar: Canalizare şi staţie de epurare în satele Bucova, Băuţar şi Cornişoru – 25.660.469 lei; Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială cu clasele V-VIII, localitatea Băuţar – 1.524.281 lei; Modernizare Drum comunal şi stradă în comuna Băuţar – 605.606 lei; Modernizare străzi în comuna Băuţar – 25.187.864 lei.

Bucoşniţa: Extindere reţea de alimentare cu apă şi reţea de canalizare, cu branşare, în localităţile Bucoşniţa, Petroşniţa, Goleţ şi Valişoara – 3.102.079 lei; Modernizare Drum comunal Petroşniţa – Schitul Înălţarea Sfintei Cruci – 3.383.640 lei; Modernizare Drum Comunal DN6 Petroşniţa – Bucoşniţa – 3.940.030 lei.

Constantin Daicoviciu: Realizare sistem de alimentare cu apă în localităţile Căvăran, Peştere, Maciova şi Mâtnicu Mare – 5.497.469 lei; Realizare sistem de canalizare şi staţie de epurare menajere în localităţile Căvăran, Peştere, Maciova şi Mâtnicu Mare – 15.693.376 lei; Modernizare Drumuri vicinale în comuna Constantin Daicoviciu – 7.340.058,04 lei.

Glimboca: Alimentare apă şi canalizare – 500.821,88 lei; Amenajare Dispensar Comunal Glimboca – 70.407,73 lei; Amenajare Drumuri comunale – 311.427,56 lei.

Judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin: Modernizare DJ 680A, Maciova – Ciuta – Obreja (DN 68), km 12+000 – 19+451 – 9.778.981 lei; Reabilitare DJ 608B, Constantin Daicoviciu – Copăcele, km 0+000 – 8+600, L=8,600 km – 18.885.526 lei.

Păltiniş: Realizarea sistemului canalizare în comuna Păltiniş – 6.403.966 lei; Modernizare străzi în comuna Păltiniş – 5.157.536 lei.

Slatina-Timiş: Execuţie reţea de alimentare cu apă şi gospodărie de apă în localitatea Sadova Nouă – 2.044.643 lei; Extindere reţea de canalizare ape uzate menajere  din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Nouă şi reabilitare staţie de epurare  în localitatea Slatina-Timiş – 5.148.874 lei; Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală Gimnazială în comuna Slatina-Timiş, Corp 2 – 1.033.360 lei.

Teregova: Canalizare menajeră şi staţie de epurare Rusca Teregova – 3.685.916 lei; Extindere canalizare menajeră în comuna Teregova – 3.752.272 lei.

Turnu Ruieni: Extindere reabilitare şi modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Turnu Ruieni – 6.436.906,46 lei; Sistem de alimentare cu apă în localitatea Muntele Mic – 6.298.716,67 lei; Extindere sistem de canalizare şi realizare racorduri în comuna Turnu Ruieni – 9.340.668,24 lei; Realizare sistem de canalizare în localitatea Muntele Mic – 9.988.528,95 lei; Reabilitare grădiniţa Borlova – 1.236.139,30 lei; Reabilitare Şcoală Borlova – 1.035.142 lei; Modernizare străzi în comuna Turnu Ruieni, satele Zerveşti, Dalci, Turnu Ruieni şi Borlova – 6.993.789 lei.

Zăvoi: Canalizare menajeră şi staţie de epurare în satele Valea Bistrei, Zăvoi şi 23 August – 6.685.459 lei; Modernizare străzi în localitatea Poiana Mărului – 6.084.567,71 lei.

Conform ministrului Sevil Shhaideh, principalele criterii după care au fost împărţiţi banii au fost mărimea judeţelor (suprafaţă, număr de unităţi administrativ-teritoriale, populaţie) şi capacitatea financiară (calculată după impozitul pe venituri aferent anului 2016).

Sonia BERGER