Un primar printre cetăţeni


Pentru cetăţenii comunei Constantin Daicoviciu – ne-au spus oamenii cu care am stat recent de vorbă –, luna martie a însemnat un prilej de întâlnire cu reprezentanţii administraţiei publice locale, acţiuni organizate de primarul Daniel Boambeş la sediul Căminelor culturale din fiecare localitate. Astfel, au avut loc şedinţe săteşti în fiecare duminică, în câte două localităţi, respectiv în Mâtnicu Mare – Căvăran, Zăgujeni – Prisaca, şi Maciova, Maciova Str. Muzicanţilor şi Peştere.

La reuniunile cu cetăţenii au fost invitaţi să participe şi consultanţi din partea Camerei Agricole Caraş-Severin, care au oferit informaţii clare pentru dezvoltarea fermelor, proiectele pentru cultura agricolă bio, accesarea de fonduri europene pentru perioada următoare, când se va deschide sesiunea de depunere de proiecte. De asemenea, invitaţii au oferit răspunsuri la toate întrebările şi problemele ridicate de cetăţeni.

Reprezentantul Compartimentului Agricol din cadrul Primăriei Constantin Daicoviciu a făcut referire la deschiderea sesiunii de depunere a documentelor la APIA în vederea accesării subvenţiei agricole pentru suprafaţa de teren pe care o deţine fiecare proprietar, astfel că, până în 15 mai, toţi cei interesaţi pot să se prezinte la Primărie conform programărilor, pentru a ridica adeverinţa doveditoare a suprafeţei de teren. De asemenea, s-a mai discutat despre aplicarea Legii 165/2013, inventarierea terenurilor Unităţii Administrativ-Teritoriale şi punerea în posesie a celor care nu au primit Titlul de proprietate în perioada anterioară.

În cadrul aceloraşi întâlniri, edilul a informat cetăţenii despre aprobarea bugetului local şi alocările sumelor pentru 2014. De asemenea, au fost discutate şi alte aspecte ridicate de participanţii la şedinţe, precum interzicerea păşunatului animalelor pe terenurile proprietate privată, sau repararea unor drumuri agricole. (M. Doman)