„Tu decizi. Votează legal!”


Începând cu data 12 noiembrie, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor s-a lansat campania de informare şi conştientizare a cetăţenilor „Tu decizi. Votează legal!”. Campania va fi derulată şi la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, în perioada 12 noiembrie-8 decembrie, în contextul desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul României, din 9 decembrie. Informarea şi conştientizarea cetăţenilor asupra riscurilor pe care le implică nerespectarea legislaţiei pe durata alegerilor parlamentare reprezintă o prioritate pentru MAI, sens în care, la nivelul instituţiei, prin Direcţia Informare şi Relaţii Publice, a fost realizată această campanie privind sancţiunile prevăzute de lege în cazul votului ilegal şi al mitei electorale. Campania se adresează în general tuturor cetăţenilor români cu drept de vot şi, în special, tinerilor care împlinesc 18 ani, celor care votează pentru prima dată.

Pe site-ul propriu www.votlegal.mai.gov.ro, se regăsesc informaţii legislative şi ştiri/comunicate referitoare la acţiunile structurilor MAI din plan central şi teritorial, pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de legalitate a procesului electoral. De asemenea, au fost efectuate demersurile necesare pentru prezentarea campaniei Consiliului Naţional al Audiovizualului, fiind obţinut acordul scris al acestei instituţii.

Potrivit art. 55 din Legea Nr. 35/2008, pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, „Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor alectoral ori un anumit candidat, precum şi primirea acestora de către alegător, în acelaşi scop, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni, la 5 ani”. Tentativa, de asemenea, se pedepseşte.

În scopul asigurării unei informări corecte şi echidistante a mass-media şi a cetăţenilor în perioada premergătoare şi pe timpul desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, cu privire la activitatea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor din judeţul Caraş-Severin, a fost constituit Centrul Judeţean de Comunicare. Relaţia cu mass-media (susţinerea de declaraţii de presă, conferinţe de presă, prezentarea de puncte de vedere oficiale, sincroane etc.) va fi asigurată de către ag. pr. Ancuţa Ramona Cărbunaru, desemnat purtător de cuvânt – „voce unică”. Acesta va comunica date şi informaţii, ori de câte ori situaţia o va impune, legat de activităţile structurilor MAI din judeţ, desfăşurate potrivit competenţelor legale, pentru a se asigura desfăşurarea în condiţii de legalitate a procesului electoral.

Pe raza judeţului Caraş-Severin sunt un număr de 366 de secţii de votare, din care la 167 protecţia este asigurată de lucrătorii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, la 66 – de lucrătorii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean, 55 de poliţişti de frontieră, şi la 77 – de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” Caraş-Severin, iar la una, de Oficiul Român pentru Imigrări – Biroul Caraş-Severin. În cadrul celor 41 de circumscripţii electorale judeţene au fost organizate un număr de 17.217 secţii de votare, din care 5.067 în municipii, 1.739 în oraşe şi 10.411 în comune. În ţară, în total, sunt organizate 18.456 de secţii de votare. Ministerul Afacerilor Externe a organizat 295 de secţii de votare în cadrul Circumscripţiei Electorale Nr. 43, pentru românii cu domiciliul în afara ţării. În total, în cele 43 de circumscripţii electorale, vor funcţiona, un număr total de 18.751 de secţii de votare. Peste 50.000 de poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră, lucrători ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi angajaţi ai altor structuri ale MAI sunt mobilizaţi în vederea desfăşurării scrutinului electoral în condiţii de linişte şi legalitate.

Pentru coordonarea activităţii forţelor Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost elaborat un Plan General de Măsuri pentru asigurarea ordinii publice la nivel naţional, pe întreaga perioadă a campaniei pentru alegeri şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succed acesteia.

Carmen SENCO