S.C. TRANSAL URBIS S.R.L. Caransebeş


 

S.C. TRANSAL URBIS S.R.L. Caransebeş

 

COLECTEAZĂ SEPARAT/SELECTIV ÎN ANUL 2011

PET-uri, FOLIE DE POLIETILENĂ, CARTOANE, HÂRTIE, DOZE DE ALUMINIU, STICLĂ, APARATURĂ ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ, BECURI, TUBURI FLUORESCENTE, BATERII

ÎN PRIMA ŞI A TREIA SĂPTĂMÂNĂ A FIECĂREI LUNI, CONFORM PROGRAMULUI, PE STRĂZI ŞI ZILE, ANEXAT FACTURII DE SALUBRITATE

 

Se pot solicita informaţii la telefoanele 0255.511.878 şi 0372.733.492

 

 

Colectaţi selectiv deşeurile!

 

Anual, cantitatea de deşeuri municipale trimisă spre depozitare trebuie diminuată cu 15%. Conform Articolului 9, litera p), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 196/2005, actualizată, neîndeplinirea acestui obiectiv se sancţionează cu o taxă de 100 de lei pentru fiecare tonă de deşeuri colectată peste limita stabilită.

 

100 de lei din economiile dumneavoastră !

 

Pentru colectarea selectivă prin casieria societăţii, se distribuie GRATUIT

câte doi saci menajeri.