„Timotei Popovici”, la cea de a doua ediţie


Am primit cu multă bucurie lucrarea domnului prof. univ. dr. Dumitru Jompan, dedicată ilustrului preot profesor „Timotei Popovici (1870-1950)”. Aflată la cea de-a doua ediţie, monografia apare la Editura Andreiana a Mitropoliei Ardealului, după 46 de ani.

Cea de-a şasea lucrare pe care Dumitru Jompan o dedică muzicianului căruia Banatul i-a dat viaţă, iar Ardealul (Braşovul şi Sibiul) i-a oferit multiple posibilităţi de afirmare, sperăm să îi convingă pe cititori de anvergura omului şi artistului care şi-a câştigat un binemeritat loc în Pantheonul culturii româneşti, alături de George Breazul, Constantin Brăiloiu, Sabin V. Drăgoi, Ion Vidu şi muzicianul nepereche, George Enescu. Mitropolitul Antonie Plămădeală, care a manifestat o mare admiraţie şi simpatie faţă de Timotei Popovici, observa: „A lăsat amintiri frumoase ca muzician şi ca om. Orfeu vrăjea cu lira sa oameni şi zei, animale şi plante. Timotei Popovici a vrăjit multe generaţii de elevi, studenţi şi credincioşi. (…) Timotei Popovici ne-a învăţat să iubim muzica, muzica din popor, muzica divină, muzica însufleţitoare de sentimente nobile şi de iubire de glie, de limbă şi de neam, muzica din noi” (Telegraful Român”, Nr. 41-42/1991, pag. 2).

Muzica corală bisericească a părintelui Timotei Popovici îi bucură până astăzi pe credincioşii din lăcaşurile de cult din ţară sau din afara graniţelor. Cu toate că a fost preot şi profesor de teologie, Timotei Popovici a compus o seamă de piese muzicale laice, a prelucrat pentru cor doine şi cântece din folclorul românesc, precum „La oglindă”, „Rodica”, „Toarce lele” ş.a.m.d., care s-au bucurat de o largă circulaţie, fiind mult apreciate atât de interpreţi, cât şi de publicul din sălile de concert.

Filonul patriotic al lucrărilor sale a contribuit, în vreme şi peste vreme, la educarea dragostei de neam şi ţară, mai ales a copiilor şi tinerilor. Este suficient să amintim doar câteva titluri pentru a-i convinge pe cititori de veridicitatea acestei idei: „Cântecul străinătăţii”, „Drum bun”, „Hora lui Iancu”, „Marşul lui Iancu”, „O, ţara mea, o, Domnul meu”, „Patria”, „Vivat ţara mea”.

Celor mici şi buni, puilor de români, celor mai pure şi frumoase glasuri, le-a dăruit o parte din zămislirile sale. Puţini dintre conaţionalii noştri, care în fragedă pruncie au intonat cântecele „Capra cu trei iezi”, „Copilul şi floarea”, „Mămăruţă ruţă”, „Înfloresc grădinile”, „Şcolărei şi şcolăriţe” şi „Vine, vine primăvara”, îl cunosc pe autorul lor.

În cele 12 capitole ale monografiei, autorul a reuşit să ne prezinte detaliat viaţa şi multiplele preocupări muzicale ale lui Timotei Popovici în variatele domenii ale artei muzicale: didactica muzicală, dirijatul coral, etnomuzicologia, muzicologia, compoziţia şi critica muzicală.

Volumul se încheie cu „Indicele toponomastic”, „Catalogul general al creaţiei”, „Bibliografia” şi „Iconografia”, secţiuni componente ale „Anexei”, care îi conferă monografiei o evidentă valoare ştiinţifică.

Apreciem faptul că prof. univ. dr. Dumitru Jompan şi-a dedicat o bună parte din viaţă reconsiderării omului şi artistului Timotei Popovici încă din vremea când ateismul bântuia ca o stafie printre români. Pentru dăruirea cu care a înţeles „să servească” muzica în cadrul învăţământului teologic, liceal şi superior, din Episcopia Caransebeşului, la recomandarea noastră, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist i-a acordat prof. univ. dr. Dumitru Jompan, membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, înalta distincţie „Crucea Patriarhală” pentru mireni.

Dr. Laurenţiu STREZA

Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului