A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E


Având în vedere că la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat numărul minim de trei ofertanţi, conform prevederilor Caietului de sarcini, pentru ducerea la îndeplinire a H.C.L. Caransebeş Nr. 86/19.04.2011, se va organiza în data de 12 martie 2012, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea a 54 de loturi în Cartierul Valea Cenchii.

Lista acestora, suprafeţele, amplasamentele, precum şi preţurile, pot fi consultate la SPADPP Caransebeş, loturile fiind cuprinse în Proiectul de parcelare, scara 1:2880, anexă a Caietului de sarcini.

Cererile de înscriere la negocierea directă se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al SPADPP Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 12 martie 2012, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru negocierea directă, în sumă de 10 lei, se achită la casieria SPADPP Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 12 martie 2012, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic la numerele de telefon: 0255/514947, Oficiul Juridic.