Termenul-limită pentru depunerea ultimei cereri de plată prin PNDR este 30 septembrie 2015


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale este responsabilă de gestionarea eficientă a fondurilor europene nerambursabile acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, având ca prioritate absorbţia integrală a fondurilor şi evitarea blocării finanţărilor europene acordate pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Până în acest moment, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a plătit peste 6,43 miliarde de euro (din totalul de 9,3 miliarde de euro alocaţi prin PNDR 2007 – 2013) către beneficiarii care au depus până în prezent cereri de plată pentru decontarea cheltuielilor.

AFIR a ajuns în acest moment la un grad de absorbţie de aproximativ 73% din totalul fondurilor europene alocate României de Uniunea Europeană pentru perioada de programare 2007 – 2013, se arată într-un comunicat emis de această instituţie.

Pentru a asigura absorbţia integrală a fondurilor europene, precum şi pentru implementarea corectă şi cu celeritate a proiectelor care au fost selectate pentru finanţare prin PNDR 2013, este important ca beneficiarii să depună în termen Dosarele Cererilor de Plată, astfel încât AFIR să poată realiza decontarea cheltuielilor eligibile efectuate.

În acest sens, este obligatoriu ca beneficiarii să respecte întocmai eşalonarea tranşelor de plată aşa cum au fost acestea prezentate la semnarea contractului de finanţare.

Cererile de plată pot fi depuse de beneficiarii PNDR până cel mai târziu în data 30 septembrie 2015, acesta fiind termenul-limită pentru depunerea ultimului dosar de cerere de plată, atât pentru beneficiarii privaţi, cât şi pentru cei publici.

Termenul-limită este stabilit în conformitate cu Regulamentul European 1290/2005, art. 28, alin. (1) privind finanţarea Politicii Agricole Comune, şi cu Manualele de proceduri ale AFIR. Termenul este ferm şi nu se vor accepta prorogări de la acesta.

Astfel, este foarte important ca beneficiarii PNDR să-şi programeze în mod corect realizarea şi finalizarea investiţiilor, astfel încât până pe 30 septembrie 2015 investiţiile finanţate prin PNDR 2013 să fie finalizate cu proces-verbal de punere în funcţiune, se mai spune în respectivul comunicat.

Termenul final pentru depunerea ultimelor cereri de plată este ferm şi nu poate fi prelungit. Dacă beneficiarii nu se încadrează în acest termen, nu vor mai putea primi fondurile solicitate. Pe cale de consecinţă, proiectul nu va mai putea fi finalizat şi, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare (art. 2 – Durata de realizare a investiţiei), se va constitui debit total pentru întreaga investiţie, iar sumele acordate anterior vor fi recuperate în integralitate”, a precizat David Eugen POPESCU, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

De la demararea PNDR, în anul 2008, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a primit şi verificat 148.414 cereri de finanţare, în valoare de peste 18,3 miliarde de euro. Până la această dată, au fost selectate pentru a primi finanţare nerambursabilă 95.992 de proiecte, cu o valoare de peste 7,1 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de angajare de 116% a fondurilor disponibile prin PNDR pentru proiectele de investiţii.

Bianca METEŞ