Suntem puţini, dar bătrâni şi săraci…


În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin a oferit o serie de date statistice interesante, pe care le redăm în continuare. Astfel – se arată în comunicatul întocmit de cadrele instituţiei –, Caraş-Severinul are o suprafaţă de 8.520 kmp, fiind al treilea judeţ ca întindere din ţară (3,58% din suprafaţa României), având o populaţie de 312.543 de locuitori, 1 iulie 2014.

În cursul anului trecut, a fost înregistrat un număr de 1.699 de naşteri, cu o rată brută de natalitate de 5,44 ‰ (date provizorii). Se poate observa o scădere a ratei brute de natalitate în ultimul an, de la 5,68‰, la 5,44‰, explicabilă prin migrarea unei mari părţi a populaţiei tinere în afara graniţelor, accentuată în ultimul an datorită scăderii drastice a veniturilor, prin criza internă, populaţie de tip îmbătrânit, specifică zonei de vest, o altă cauză fiind aceea că judeţul Caraş-Severin este destul de slab dezvoltat economic. Cu toate acestea, nivelul constant mai mic al natalităţii în judeţul Caraş-Severin faţă de media pe ţară este influenţat de persistenţa modelului tradiţional, de structura pe vârste a populaţiei, de modelul cultural specific unei zone de mozaic etnic şi confesional. La toate acestea, se adaugă condiţiile generale, comune tuturor zonelor ţării: nivel de trai, percepţia de securitate socială, politica demografică, nivelul aşteptării sociale.

Din punct de vedere al mortalităţii, în anul 2014 s-au înregistrat 3.834 de decese, cu o rată brută a mortalităţii (generale) de 12,27 ‰. Nivelul acesteia este influenţat de structura pe grupe de vârstă a populaţiei, respectiv existenţa de zone cu populaţie îmbătrânită, zone cu marcantă tendinţă de depopulare, având o valoare ridicată a mortalităţii generale. Analizând cauzele de deces în judeţul Caras-Severin, pe ultimul deceniu se observă că pe primul loc se situează constant decesele prin boli cardiovasculare. Astfel, bolile sistemului circulator au provocat anul trecut 2.490 de decese, tumorile sunt responsabile pentru 622 de decese, bolile sistemului respirator au cauzat 188 de decese, iar celele ale sistemului digestiv – 147. Din cele 3.834 de decese, un număr de 2.106 s-au înregistrat în cazul persoanelor în vârstă de peste 75 de ani, ceea ce reprezintă 54,93% din totalul acestora.

Indicatorul mortalităţii infantile a avut în anul 2014 valoarea de 5,30 (‰) decese 0-1 an la 1.000 de născuţi vii. Acest indicator a scăzut mult în ultimii ani, în anul 2009 el fiind de 18,9‰. Acesta este un factor care defineşte starea de sănătate a copilului şi măsoară într-un mod destul de fiabil nivelul de dezvoltare socio-economică a populaţiei. În afara cauzelor medicale, mortalitatea infantilă are o cauzalitate deosebit de complexă, rezultată din interacţiunea factorilor socio-economici, de mediu şi educaţionali.

Sporul natural al populaţiei este în continuare negativ, dar cu o valoare mult mai bună, de -1,23 ‰ în anul 2014, comparativ cu -3,6 %o în 2002. Mişcarea migratorie, mai ales migraţia internaţională, face ca, împreună cu sporul natural negativ, volumul total al populaţiei judeţului Caraş-Severin să scadă. Sporul natural al populaţiei reprezintă diferenţa între natalitate şi mortalitatea generală, cu alte cuvinte reprezintă, în valori absolute şi relative, dinamica naturală a populaţiei.

O analiză a morbidităţii ne arată că pe primul loc în grupa afecţiunilor cronice îl ocupă bolile hipertensive, urmate de cardiopatia ischemică, tumorile maligne, diabetul zaharat, bolile cerebrovasculare, bolile pulmonare cronice obstructive etc. Diferenţele între valorile înregistrate în judeţul Caraş-Severin şi cele la nivel naţional nu sunt semnificative, ele descriind acelaşi model global pentru afecţiunile respective.

Morbiditatea prin boli ale aparatului circulator reprezintă 21,76 % din cauzele de internare în spitalele generale din judeţul Caraş-Severin. Ponderea cea mai mare o are Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, cu 3.732 de cazuri dintr-un total de 26.201 internări, urmat de Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş – 3.234 de cazuri din 11.992 de internări în anul 2014, Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu, cu 1.614 cazuri din 3.317, Spitalul Orăşenesc Oraviţa – 1.575 de cazuri din 5.666, şi Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă cu 1.035 de cazuri din 4.247.

Bianca METEŞ