Sunt multe de făcut la Constantin Daicoviciu…


Dintr-o discuţie purtată recent cu primarul comunei Constantin Daicoviciu, Daniel Boambeş, a reieşit ca actuala administraţie locală şi-a propus obiective îndrăzneţe pentru acest an. ,,Mai avem multe de realizat… De exemplu, de asfaltat celelalte sate aparţinătoare comunei, de introdus reţeaua de apă şi reţeaua de canalizare în celelalte patru sate, de construit un Centru de Informare Turistică în localitatea Zăgujeni, de construit un Centru de zi pentru copiii şcolari în localitatea Maciova, de amenajat spaţii verzi şi locuri de joacă în localităţile Peştere şi Maciova. Tot în perspectivă, intenţionăm să amenajăm grupuri sanitare la fiecare Cămin cultural, să consolidăm Căminul Cultural Căvăran, să construim o anexă pentru bucătăria aceluiaşi Cămin, să executăm lucrări de reparaţii la Şcoala cu Clasele I-VIII Căvăran, la Centrul de Documentare Căvăran, la Biblioteca Comunală Constantin Daicoviciu, şi încă multe altele… Însă o prioritate permanentă, dacă pot să ma exprim aşa, o constituie atragerea de investitori, pentru crearea de noi locuri de muncă la nivelul comunei noastre”, a declarat Daniel Boambeş. (S. Berger)