Sprijin pentru crescătorii de vaci


Recent, Guvernul a adoptat o Hotărâre care prevede ca toţi crescătorii de vaci de lapte care deţin până la cinci animale şi care se organizează într-o singură formă asociativă, constituită la nivelul unei comune, să primească un ajutor de minimis pentru achiziţionarea de tancuri pentru răcirea laptelui. Actul normativ stabileşte la 5.000 de euro suma cu care vor fi sprijiniţi cei care se asociază, aceasta cuprinzând costurile aferente achiziţionării şi instalării tancurilor de răcire cu o capacitate de maximum 1.000 litri/unitate administrativă teritorială organizată la nivel de comună, precum şi asigurarea service-ului pentru o perioadă de 12 luni de la instalare. Banii se acordă într-o singură tranşă, iar asociaţii sunt obligaţi să menţină numărul de vaci de lapte deţinute la data acordării sprijinului financiar şi să asigure încheierea de contracte de livrare a laptelui pentru procesare, pe o perioadă de doi ani, începând cu anul în careau primit sprijinul financiar.

De ajutoarele de minimis pot beneficia crescătorii de animale care fac parte dintr-o formă asociativă constituită la nivelul comunei, în scopul achiziţionării de tancuri de răcire, dacă vacile sunt înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi dacă forma asociativă în care sunt organizaţi nominalizează o persoană responsabilă cu asigurarea bunei funcţionări a colectării laptelui şi efectuării analizelor privind calitatea sa.

Pentru obţinerea avizului prealabil, în perioada 20 noiembrie – 30 decembrie, pe lângă cerere, trebuie depuse şi următoarele documente: copia actului de constituire a formei asociative, din care să reiasă scopul constituirii acesteia, respectiv achiziţionarea tancului de răcire pentru membrii săi; centralizator cu membrii formei asociative, care să ateste numărul de vaci de lapte pe fiecare membru şi numărul total al animalelor; copie după BI/CI al/a reprezentantului legal al formei asociative.

Autoritatea competentă în acordarea ajutoarelor de minimis este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis.

Bogdan NAUM