Şomeri instruiţi în Caraş-Severin


Blocul Naţional Sindical, în calitate de promotor, alături de Primăria Brăila, de Primăria Mangalia şi S.C. New Hope S.R.L., în calitate de parteneri, încheie la sfârşitul lunii octombrie proiectul „Consilierea şi instruirea şomerilor – CIS 2012”, ID 58477, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul implementat de BNS în perioada 8 septembrie 2010 – 31 octombrie 2012 vizează, ca obiectiv general, creşterea gradului de ocupare şi reducerea şomajului prin facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor din regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Est şi Vest.

„Consilierea şi instruirea şomerilor – CIS 2012” a fost gândit în aşa fel încât să răspundă obiectivelor POSDRU de dezvoltare a unei pieţe a muncii flexibile, care să permită incluziunea socială şi promovarea reinserţiei profesionale. Scopul propunerii de proiect s-a conformatastfel obiectivului Axei Prioritare 5 a POSDRU, în urma implementării realizându-se instruirea şi facilitându-se integrarea în muncă a şomerilor, ocuparea forţei de muncă fiind asigurată, printre altele, şi prin furnizarea programelor de formare profesională continuă. Proiectul a fost lansat în luna septembrie 2010, iar în luna octombrie a acestui an, el îşi va înceta activităţile. În acest interval de doi ani, BNS şi partenerii săi au derulat activităţi de informare, cercetare, consiliere şi formare profesională continuă, au creat Birouri regionale care au livrat servicii specifice grupului-ţintă şi au creat instrumente de lucru utile, inclusiv de gestiune informatică a activităţilor de profil. Cel mai important obiectiv, realizat conform indicatorilor proiectaţi, este asigurarea accesului la servicii de consiliere şi formare profesională pentru o serie întreagă de şomeri din regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Est (Brăila, Constanţa) şi Vest (Caraş-Severin).

În cadrul proiectului „Consilierea şi instruirea şomerilor”, 331 de persoane au parcurs programe integrate, consiliere şi cursuri de formare profesională continuă, 27 la sută dintre acestea fiind deja reintegrate profesional.

În perioada ce urmează după încheierea proiectului, Blocul Naţional Sindical va derula activităţile asumate pentru continuarea, valorizarea şi abordarea integrată a rezultatelor.

În acest scop, Blocul Naţional Sindical va continua activitatea de consiliere şi motivare a şomerilor în vederea reintegrării pe piaţa muncii în toate cele patru oraşe – Bucureşti, Brăila, Mangalia şi Reşiţa, va transfera rezultatele proiectului pentru alte grupuri-ţintă, în special pentru persoane vârstnice, necalificate sau care deţin o calificare care nu mai este în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. De asemenea, va integra rezultatele proiectului în strategia sa naţională, care vizează implicarea în piaţa forţei de muncă în vederea armonizării ofertei cu cererea de competenţe.

Carmen SENCO