Triplu succes editorial pentru Dumitru Jompan


Pentru prof. univ. dr. Dumitru Jompan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă-Didactică din Caransebeş, proaspăt ,,Cetăţean de Onoare al Judeţului Caraş-Severin”, sfârşitul anului 2009 a fost încununat de un triplu succes editorial. Astfel, sub egida Studioului Regional Radio Reşiţa, prin grija managerului acestei instituţii importante de răspândire a culturii în rândul ascultătorilor, Doru Dinu Glăvan, au apărut: ,,Dumitru Jompan – Corespondenţă”, vol.II (D-I), Reşiţa, Editura Banatul Montan 2009, ,,Dumitru Jompan, un muzician bănăţean septuagenar”, Reşiţa, f. e., 2009, şi Dumitru Jompan, Piatra de hotar. Poeme”, Reşiţa, f. e., 2009.

Noi ne-am propus să semnalăm doar apariţia celor trei cărţi, care, împreună cu volumele autorului scoase de sub tipar începând cu debutul său din anul 1970 (monografia ,,Timotei Popovici”), totalizează 31 de titluri.

Specialiştii, criticii literari şi muzicali, vor prezenta, probabil, recenzii şi comentarii pe marginea volumelor la care am făcut referire. În ceea ce ne priveşte, urăm autorului ca anul care abia a început să sporească zestrea patrimoniului cultural din Caraş-Sverin cu noi apariţii, la fel de interesante. (Ş. Isac)