Soluția în cazul Aeroportul Caransebeș, în… aer!


Despre situația delicată în care se află Aeroportul Caransebeș s-a scris de nenumărate ori în ziarul nostru. Nu demult, o comisie a Consiliului Județean Caraș-Severin a stabilit că societatea nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de concesiune și, în plus, nu și-a plătit o parte din redevențe și, prin urmare, conducerea forului județean a decis rezilierea contractului cu concesionarul.

În urmă cu patru ani, SC Aeroportul Caransebeș SA a concesionat de la Consiliul Județean Caraș-Severin pista aeroportuară și peste 190 de hectare de teren, precum și un număr de 36 de clădiri. Societatea se angaja, printre altele, să asigure o serie de activități și să facă investiții în acest obiectiv.

Conform Hotărârii Consiliului Județean care a fost supusă aprobării în ultima ședință a acestei structuri, de la sfârșitul lunii trecute, SC Aeroportul Caransebeș SA nu și-a îndeplinit obligațiile în ceea ce privește „utilizarea bunului concesionat potrivit destinaţiei acestuia” şi nici „nu a executat la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii ce îi revin pe cheltuiala proprie”, „nu a realizat investiţiile prevăzute în Anexele 1 şi 2 din Contractul de Vânzare-Cumpărare de Acţiuni Nr. 8.653/08.11.2002, în termenele prevăzute în anexele menţionate, şi anume: colmatarea pistei principale şi repararea căii de rulare Alpha, procurarea şi instalarea balizajului, completarea parcului de autospeciale pentru asigurarea aeroportuară (1-2 scări mobile, multicar, remorcă pentru transport mărfuri, degivror, autostropitoare, autocar, agregat de pornire la sol mobil, vidanjă), efectuarea lucrărilor la aerogară pentru separarea fluxurilor de pasageri (intern-extern), precum şi reabilitarea sistemelor de canalizare”, „nu a asigurat exploatarea eficace, în regim de pemanenţă şi continuitate, a obiectului concesiunii, utilizând bunul în cauză potrivit destinaţiei sale şi şi răspunzând de administrarea şi conservarea acestuia ca un bun proprietar”, şi a încălcat, de asemenea, clauza care stipula că „plata redevenţei se achită în rate trimestriale, termenul-limită de plată al fiecărei rate trimestriale fiind ultima zi lucrătoare din trimestru”.

În aceste condiţii, conducerea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în calitate de concedent, a dorit încetarea contractului de concesiune dintre acest for şi SC Aeroportul Caransebeş SA, prin procedura rezilierii judiciare, ca urmare a neîndeplinirii din culpă a obligaţiilor asumate de concesionar.

La momentul votului, însă, Grupul de consilieri PSD, prin vocea lui Ion Spânu, a anunţat că se abţine, deoarece cu o seară înainte doar, reprezentanţii SC Aeroportul SA au depus o cerere cu completări la dosar, pe care consilierii nu au avut timp să o studieze şi, prin urmare, având în vedere complexitatea şi importanţa hotărârii, este mai bine să lase justiţia să se pronunţe. În acest caz, votul nu-și mai avea rostul, deoarece fără consilierii PSD nu s-ar fi întrunit cele două treimi necesare adoptării hotărârii.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Ilie Iova, a spus că sunt doar două soluţii în acest caz, respectiv rezilierea pe cale amiabilă a contractului cu firma concedentă, dar există riscul ca SC Aeroportul SA să ceară despăgubiri pe care forul judeţean nu le poate plăti, sau să aştepte pronunţarea instanţei.

Cu lămuriri suplimentare a venit secretarul judeţului, Darian Ciobanu, care a explicat că există în cadrul Aeroportului o suprafaţă de 6 hectare de teren care face obiectul unui litigiu, sens în care în anul 2011 a fost făcută o acţiune în constatare la Judecătoria Caransebeş, care a dat câştig de cauză Consiliului Judeţean, însă acum cauza se judecă în apel, iar dacă ar suspenda luarea unei hotărâri până la lămurirea situaţiei, ar însemna să mai aştepte trei, sau poate chiar şase ani, ceea ce ar însemna inacţiune, care e şi ea sancţionată de legiuitor.

Dacă vreţi să amânăm luarea unei decizii până la următoarea şedinţă, amânăm, dar eu cred că e şi asta o strategie a concedentului, de a ne trimite adrese în ultimul moment, cum s-a întâmplat cu cea de aseară, adrese pe care să nu avem timp să le studiem”, a spus Ilie Iova.

Când a venit vorba de amânarea proiectului de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune cu SC Aeroportul Caransebeş SA, toţi consilierii judeţeani au ridicat mâna.

Sonia BERGER