Recomandări pentru prevenirea furturilor din magazine


Obiectele de valoare mare sau banii lichizi vor fi întotdeauna în atenţia infractorilor, care concep cele mai ingenioase modalităţi de a şi le însuşi, indiferent dacă acestea se află într-un magazin, într-un depozit sau în circulaţie. Orice verigă slabă în expunerea, depozitarea, manipularea sau paza acestor valori va fi speculată de răufăcători în savârşirea unei infracţiuni.

Având în vedere cele de mai sus, Poliţia vă transmite următoarele recomandări:

• Stabiliţi o strategie de siguranţă a magazinului pentru prevenirea furturilor, inclusiv a celor de pe raft (în conformitate cu prevederile Legii Nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor) şi asiguraţi-vă că tot personalul o cunoaşte şi o respectă. Instruiţi periodic angajaţii în această direcţie.

• Instruiţi-vă angajaţii să fie atenţi şi să recunoască potenţialii infractori. De obicei, hoţii au un comportament specific, privind mai degrabă în jurul spaţiului comercial şi la persoanele din magazin, şi mai puţin la anumite produse.

• Oferind suspectului indicii că a fost identificat, creaţi condiţii pentru evitarea infracţiunii. Pe cei mai mulţi dintre infractori, o abordare de genul „Pot sa vă ajut cu ceva?” sau „Vă pot ajuta să găsiţi ceea ce căutati?” îi va determina să îşi abandoneze planurile.

• Cele mai eficiente strategii de prevenire sunt cele care combină dispozitivele tehnice de siguranţă cu vigilenţa factorului uman. Eficacitatea camerelor de luat vederi cu circuit închis este sporită de o bună iluminare, de folosirea unor oglinzi ingenios plasate (pentru vizualizarea unghiurilor „moarte”) şi de un personal bine instruit.

• Dotaţi-vă magazinul cu un sistem viabil de alarmă, ţinând cont de faptul ca preţul reflectă, de regulă, calitatea produselor de acest tip, şi apelaţi la serviciile unei societăţi specializate de pază şi intervenţie rapidă.

• Amplasaţi, în special în zonele care prezintă risc maxim, plăcuţe avertizoare prin care informaţi publicul cu privire la existenţa unui sistem de supraveghere.

• În alegerea design-ului magazinului dumneavoastră (aranjarea vitrinelor, prezentarea produselor ş.a.) aveţi în vedere faptul că nu atrageţi numai cumpărătorii, ci şi potenţialii infractori, şi luaţi-vă măsuri suplimentare de protecţie.

• Prezentaţi produsele în vitrine sau tejghele din sticlă, bine fixate, astfel încât să nu poată fi deplasate, împinse sau dizlocate.

• Protejaţi produsele de mare valoare cu senzori racordaţi la sistemul de alarmă.

• O casă de bani de calitate va proteja lichidităţile şi obiectele de mare valoare dacă este amplasată cât mai discret cu putinţă şi dacă respectaţi recomandările ofiţerului de poliţie.

Carmen SENCO