Get Adobe Flash player

Sindicaliştii din învăţământul preuniversitar, profund nemulţumiţi

Vizualizari: 363

Reprezentanţii Sindicatului Învățământului Preuniversitar Caraș-Severin au prezentat, în ultima şedinţă a Comisiei de Dialog Social a judeţului, o informare referitoare la problemele apărute în urma aplicării Legii Nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în domeniul învățământului.

Actul normativ a generat multiple nemulțumiri în rândul personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, deoarece nu a fost respectat principiul echității şi, în plus, lucrurile bune din lege nu se respectă, se arată în documentul prezentat în plenul şedinţei.

Astfel, în articolul 16 din Anexa I, capitolul I, subcapitol II B, se specifică faptul că personalul didactic de predare beneficiază de un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018. Acest articol exclude personalul didactic de conducere, îndrumare și control, personalul didactic auxiliar, consilierii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, precum și metodiștii Casei Corpului Didactic. Tot personalul amintit are obligație de predare, în plus există directori învățători și educatoare, care nu sunt degrevați.

Mai mult, toate persoanele încadrate pe funcții de conducere sunt în primul rând personal didactic de predare, conform contractelor individuale de muncă, și abia în al doilea rând sunt personal didactic de conducere, îndrumare și control, cu contracte de management educaţional pe maximum 4 ani.

În egală măsură, inclusiv personalul didactic auxiliar desfășoară efectiv activitate cu elevii – logopezii, laboranții, corepetitorii, pedagogii școlari, consilierii, antrenorii, bibliotecarii.

Prin urmare, reprezentanţii Sindicatului Învățământului Preuniversitar Caraș-Severin apreciază că sporul de suprasolicitare neuropsihică trebuie acordat întregului personal didactic.

În plus, deși articolul 18 din Legea-cadru Nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, specifică obligația de a se acorda indemnizația de hrană, aceasta nu a fost plătită. Legea prevede că salariații din centrele de resurse și asistență socială beneficiază de sporul pentru învățământ special de 15% din salariul de bază, drept care este încălcat.

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a semnalat o serie de probleme privind salarizarea personalului din învățământul preuniversitar, generate atât de Programul Edusal, cât și de legislația în vigoare.

Neregulile se regăsesc în calculul gradației de merit, sporul de 15% pentru învățământul special, sporul de 7%-20% pentru învățământul simultan la grădiniță, ciclul primar și gimnazial, sporul de 10% pentru învățător/institutor, educatoare, diriginți, prin raportare la salariul din decembrie 2017, și nu raportat la salariul de bază în plată.

În acelaşi document se mai arată că personalului nedidactic nu i se plătește sporul pentru condiții de muncă, dacă nu era în plată în 2018. De asemenea, personalului auxiliar nu i se calculează în mod corect diferența de salariu; doar după ce se scad CFP-ul și fidelitatea, rezultatul se împarte la 4, contrar dispozițiilor legale.

Asistentele medicale din învățământul special nu sunt salarizate unitar la nivel național, nu li se plătește sporul de 15%, plătit în învățământul special, nefiind personal didactic auxiliar, dar nu se regăsesc nici pe grila de la sănătate pentru a beneficia de toate drepturile pentru personalul medical.

De asemenea, directorii unităților de învățământ înregistrează salarii mai mici decât personalul didactic de predare, iar Edusal-ul nu ia toate orele la plata cu ora ale unor membri de sindicat, existând posibilitatea reală ca aceștia să nu-și poată primi drepturile salariale cuvenite pentru efectuarea acestora.

Printre alte nereguli se numără şi „trecerea obligatorie a directorilor în concediu în perioada vacanțelor, fără a ține seama de prevederile legale în vigoare privind interesul învățământului (organizarea de evaluări/examene, concursuri, mobilitatea personalului didactic, pregătirea unităților școlare pentru începutul anului școlar etc.). În cazul transferului personalului didactic auxiliar într-o altă unitate, programul Edusal nu mai permite plata sporului de stabilitate, cu toate că la 30.06.2017, colegii noștri, personal didactic auxiliar, îndeplineau condițiile legale (10 ani de vechime neîntreruptă în învățământ). O altă mare nemulțumire a salariaților din învățământ este plafonarea tranșelor de vechime, la 25 ani vechime. Legea subliniază că munca suplimentară peste programul de lucru, repaus săptămânal, sărbători legale se compensează cu zile libere în următoarele 60 de zile. Dacă nu se poate în acest răstimp, vor fi plătite cu spor de 75% din salariul de bază. Nu se respectă”.

Totodată, foarte multe nereguli se regăsesc în ceea ce privește încadrarea și plata profesorilor metodiști de la Casa Corpului Didactic, metodiștii fiind plătiți conform grilei pentru personalul de predare, în timp ce concediul li se acordă conform Codului Muncii. De asemenea, deși ca salarizare personalul este asimilat cadrelor didactice de predare, nu i se acordă sporul de 10% pentru solicitare neuropsihică.

Am încercat să scoatem în evidență o parte din neregulile din sistemul de învățământ. Nu înseamnă că le-am epuizat. Vom continua să semnalăm tot ceea ce credem că nu este corect în sistem, atât în privința personalului, cât și a elevilor. Din păcate, nici lucrurile bune prevăzute în lege nu se pot pune în aplicare, din cauza necorelării Programului Edusal cu legea, și considerăm că este o mare problemă, deoarece nici legile anterioare n-au putut fi aplicate corect, tot din cauza Edusal-ului. Eșalonarea plăților drepturilor salariale câștigate în instanță constituie un abuz împotriva salariaților, care au fost nedreptățiți. Din păcate, chiar dacă au fost eșalonate, nu s-a respectat ordinul, la această oră existând restanțe mari privind plățile”, se mai arată în comunicat.

Mădălina DOMAN

Traducere
Ultimele articole